INSTRUKCJE PRAKTYK

 

Dokumenty ogólne (do pobrania)

Dokumenty szczegółowe dla kierunków (do pobrania)

STUDIA I STOPNIA

I rok

II rok

III rok

STUDIA II STOPNIA

I rok

II rok


Arkusz-obserwacji-zajęć-1-rok
Wykaz hospitowanych zajęć
Wykaz-samodzielnie-realizowanych-zajęć

STUDIA I STOPNIA

II rok Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

III rok Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

III rok Psychopedagogika

STUDIA II STOPNIA

I rok Socjoterapia z profilaktyka uzależnień

II rok Resocjalizacja z elementami kryminologii

II rok Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content