Informacja publiczna

Uchwały Senatu

Uchwała 24_2023 w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2023-2027

Uchwała 23_2023 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2023-2027

Uchwała 22_2023 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2022-2024

Uchwała 21_2023 w sprawie powołania Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych na kadencję 2023-2027

Uchwała 20_2023 w sprawie likwidacji studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

Uchwała 19_2023 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Uchwała 17_2023 w sprawie zmiany programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia, studia niestacjonarne, profil praktyczny

Uchwała 16_2023 w sprawie zmiany zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej

Uchwała 15_2023 w sprawie zmiany narzędzi w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała 11_2023 w sprawie określenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia od roku akademickiego 2023-2024

Uchwała 10A_2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów podyplomowych

Uchwała 10_2023 w sprawie określenia zakresów studiów podyplomowych prowadzonych w formie niestacjonarnej i hybrydowej w roku akademickim 2023-2024

Uchwała 9_2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Uchwała 8_2023 w sprawie zatwierdzenia programów studiów w roku akademickim 2023-2024

Uchwała 7_2023 w sprawie wprowadzenia Warunków i trybu przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Uchwała 6_2023 w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w RA 2024-2025

Uchwała 5_2023 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na WNH-SiTh, na WNOZ oraz w FWZ w Kętrzynie w roku akademicki

Uchwała 4_2023 w sprawie kierunków i zakresu modułów do wyboru dla studiów inżynierskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich RA 2023 2024

Uchwała 2_2023 w sprawie zmiany zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Uchwała 1_2023 w sprawie zmiany zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej WNHSiT

62_2021 Senacka Komisja Edyki Badań Naukowych

61_2021 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencja 2019_2023

60_2021 w sprawie zmiany skNadu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencja 2019_2023

59_2021 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Uczelnianej Komisj i Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich kadencka 2019_2023

58_2021 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds Nauczycieli Akademickich w kadencji 2019_2023

57_2021 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich RA21_22

55_2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie jednolitych studiów magisterskich

54_2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku

53_2021w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kszałcenia

52_2021 w sprawie zmianyw składzie Uczelnianej Komisji ds. Oceny Naucrycieli Akademickich

51_2021 w sprawie zmian w Regulaminie studiów OSW

51_2021 zał. do uchwały REGULAMIN STUDIÓW OSW

50_2021 w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów

45_2021 w sprawie zatwierdzenia programów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów

43_2021 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej

42_2021 r. w sprawie określenia zakresów studiów podyplomorrych prowadzonych w formie

41_2021 w sprawie zatwierdzenia programów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

40_2021 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na lata 2021-2025 – 26.03.2021    STRATEGIA

39_2021 w sprawie wprowadzenia warunków i trybu przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej – 26.03.2021

39_2021 zał. do uchwały  Warunki i tryb przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej – 26.03.2021

38_2021 w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w formach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2022 2023

37_2021 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 2022 2023

36_2021 w sprawie kierunków i grup przedmiotów dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w formach stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2021 2022

35_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia, praktyczny profil kształcenia FWZ

34_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na poziomie studiów drugiego stopnia

33_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia,do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów drugiego stopnia FWZ

32_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Zarządzanie w FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów drugiego stopnia

31_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia WNHS

30_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów drugiego stopnia WNHS

29_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia,do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Zarządzanie ,na poziomie studiów drugiego stopnia WNHS

28_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Zarządzenie na WNHS,na poziomie studiów drugiego stopnia

27_2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulamin Studiów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

27_2021 zał. do uchwału REGULAMIN STUDIÓW

26_2021 w sprawie wprowadzenia Kontroli jakości procesu dyplomowaniaWNoZ

26_2021 zał. do uchwały Kontrola jakości procesu dyplomowania

25_2021 w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów Informatyka Logistyka Zarządzanie

24_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Zarządzanie studia pierwszego stopnia FWZ

23_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym FWZ

22_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia, do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów pierwszego stopnia FWZ

21_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Zarządzanie w FWZ w Kętrzynie,na poziomie studiów pierwszego stopnia

20_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Zarządzanie studia pierwszego stopnia WNHS

19_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów pierwszego stopnia WNHS

18_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia, do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów pierwszego stopnia WNHS

17_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Zarządzenie na WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia

16_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Logistyka studia pierwszego stopnia, inżynierskie FWZ

15_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich FWZ

14_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia Logistyka FWZ

13_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka w FWZ w Kętrzynie,na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

12_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Logistyka studia pierwszego stopnia, inżynierskie, praktyczny profil kształcenia” WNHS

11_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka na WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

10_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia,do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Logistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich WNHS

9_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka na WNHS

8_2021 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Informatyka studia I st, inżynierskie FWZ w Kętrzynie

7_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka, studia pierwszego stopnia FWZ w Kętrzynie

6_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia – Informatyka FWZ w Kętrzynie

5_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka w Filii na FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów inżynierskich pierwszego stopnia

4_2021w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Informatyka studia pierwszego stopnia, inżynierskie WNHS

3_2021 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich WNHS

2_2021 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia, do którego odnoszą się efekty uczenia się określone dla kierunku Informatyka WNHS

1_2021 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka na WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

10 2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka
11_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia,
12_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka WNHS
12_2020 zał. 1
13_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Informatyka WNHS
14 2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka FWZ
15_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych dla kierunku Informatyka FWZ
16_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka FWZ
16_2020 zał. 1
17_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Informatyka FWZ
18 2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka WNSH
19_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia dla kierunku Logistyka WNSH
20_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka WNSH
20_2020 zał. 1
21_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Logistyka WNSH
22_2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka FWZ
23_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia FWZ
24_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka FWZ
24_2020 zał. 1
25_2020 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Logistyka FWZ
26_2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Kosmetologia WNOZ
27_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia na kierunku Kosmetologia WNOZ
28_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia siędla kierunku Kosmetologia WNOZ
29_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Kosmetologia WNOZ
30_2020 w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów
32_2020 w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej WNHS, WZ
32_2020 zał. 1
33_2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia w OSW studiów międzynarodowych
33_2020 zał. 1
34_2020 w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej WNoZ
34_2020 zał. 1-9
35_2020 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku ekonomia na
36_2020 w sprawie kierunków i grup przedmiotów w roku akademickim 2020 2021
37_ 2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
39_2020 w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia
40_2020 w sprawie określenia zakresów studiów podyplomowych
41_2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulamin Studiów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
41_2020 zał. 1 Regulamin studiów
42_2019 zał. 1
42_2020 w sprawie wprowadzenia Warunków i trybu przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
43_2020 w sprawie zatwierdzenia zasad, warunków i trybu rekrutacji na studia
44_2020 w sprawie określenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia
44_2020 zał. 1
44_2020 zał. 2
45_2020 w sprawie zatwierdzenia programów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia
46_2020 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uczelni do dyscyplin naukowych
47_2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji L
48_2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji I
49_2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji Kosmetologia
50_2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
51_2020 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
52_2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Filologia i Wychowanie fizyczne
52_2020 zał. 1
52_2020 zał. 2
53_2020 w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia
53_2020 zał. 1
54_2020 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 42_2020
54_2020 zał. 1

Zarządzenia Rektora

ZR 31_2023 w sprawie zmiany składu Senatu

ZR 30_2023 w sprawie zmiany składu katedr

ZR 26_2023 w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „Psychologia”

ZR 25_2023 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

ZR 24_2023 w sprawie likwidacji studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika WNH-S i T

ZR 23_2023 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji ds. Programów i Jakości Kształcenia WNoZ

ZR 22_2023 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji ds. Programów i Jakości Kształcenia FWZ

ZR 21_2023 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji ds. Programów i Jakości Kształcenia WNHSiT

ZR 20B_2023 w sprawie przyznania 10% zniżki dla kandydatów zrekrutowanych na WNH-SiT

ZR 20A_2023 w sprawie przyznania 10% zniżki dla kandydatów zrekrutowanych

ZR 20_2023 w sprawie wprowadzenia zasad okresowego przeglądu stopnia umiędzynarodowienia kształcenia

ZR 19_2023 w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania sytuacji niepokojących, przemocy i mobbingu

ZR 18_2023 w sprawie przedłużenia promocji na studia

ZR 17_2023 w sprawie przedłużenia rekrutacji na rok akademicki 2023-2024

ZR 16_2023 w sprawie ustalenia odpłatności za pokoje w Domu Studenckim

ZR 15_2023 w sprawie opłat za studia podyplomowe

ZR 14_2023 w sprawie powołania składu członków Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

ZR 13_2023 w sprawie powołania kierowników katedr dla każdego kierunku studiów

ZR 12_2023 w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe szkolenie z zakresu „Biologii”

ZR 10_2023 w sprawie organizacji roku akademickiego 2023-2024

ZR 9_2023 w sprawie ustalenia harmonogramu zjazdów w roku akademickim 2023-2024

ZR 9A_2023 w sprawie ustalenia odpłatności za pokoje gościnne

ZR 8_2023 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

ZR 6_2023 w sprawie powołania Komisji do weryfikacji stanu zatrudnienia kadry badawczo-dydaktycznej w ramach umowy o pracę

ZR 5_2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu promocji dla wybranych grup służb mundurowych

ZR 4_2023 w sprawie wprowadzenia regulaminów promocji 2023-2024

ZR 3_2023 w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2022-2023

ZR 1 A_2023 w sprawie interpretacji postanowień Regulaminu Praktyk

52_2022 w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko covid_l9

51_2021 w sprawie przedłużenia rekrutacji na rok akademicki 202112022

49_2021 w sprawie powołania Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale nauk Społeczno Humanistycznym

48_2021 w sprawie powołania członków WydziałowejKomisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

44_2021 w sprawie wprowadzenia zniżki dla osób, które zmieniły kierunek studiów z Ekonomii na Administrację – studia pierwszego stopnia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2021 2022

43_2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji dla absolwentów

42_2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych (wykładów) na kierunku Fizjoterapia j.m

41_2021 w sprawie zmian w organizacji działalności dydaktycznej w OSW

40_2021 w sprawie zmian w składzie członków Senatu OSW

39_2021 w sprawie powołania kierowników katedr dla każdego kierunku studiów prowadzonego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie

38_2021 w sprawie przedłużenia rekrutacji na rok akademicki 20212022

37_2021 w sprawie opłat za studia podyplomowe dla studentów rekrutujących się w RA 21 22

35_2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021 2022 na studiach w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

34_2021 w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe szkolenie z zakresu BIOLOGII

33_2021 – Regulamin promocji “3×0 zł”

32_2021 sprawie przedłużenia rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

31 _2020 w sprawie zmiany składu oraz czasu realizacji strategii rozwoju Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno – Gospodarczych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

27_2021 w sprawie zmiany w składzie członków Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (16.06.2021)

23_2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji ,,0 zł opłaty administracyjnej , 0 zł opłaty rekrutacyjnej oraz 500 zł zniżki za pierwszy rok studiów dla osób chcących kontynuować naukę na studiach I lub II stopnia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2021/2022″

22_2021 w sprawie realizacji praktyk na kierunku pedagogika

18_2021 w sprawie ustalenia stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (dokument dostępny w Biurze Rektora)

17_2021 regulamin promocji “Bezpłatne kursy językowe + zniżka na 1 rok studiów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej” – 26.03.2021

16_2021w sprawie przesunięcia realizacji zajęć z przedmiotu WF na kierunku Filologia oraz Fizjoterapia w związku z COVID-19

15_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Zarządzaniew FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów drugiego stopnia

14_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Zarządzaniena WNHS, na poziomie studiów drugiego stopnia

13_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Zarządzaniew FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów pierwszego stopnia

12_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Zarządzaniena WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia

11_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Logistykaw FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

10_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Logistyka na WNHS, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

9_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Informatyka w FWZ w Kętrzynie, na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

8_2021 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Informatykana WNHS,na poziomie studiów pierwszego stopnia, inżynierskich

7_2021 PROCEDURA w sprawie organizacji obozu sportowego dla studentów na kierunku Wychowanie fizyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

6_2021 w sprawie zmian w organizacji działalności dydaktycznej w Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

5_2021 w sprawie ustalenia odpłatności za pokoje w Domu Studenckim w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

4_2021 w sprawie ustalenia odpłatności za pokoje w Domu Studenckim w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

3_2021 w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2020l2021pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia na wszystkich kierunkach w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej3_2021 

2_2021 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny dla PKA na kierunku Fizjoterapia

1_2021 w sprawie wypłaty wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy cywilno prawnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

104_2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

100_2020 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania z dokumentami podczas pracy zdalnej” w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9

96_2020 w sprawie powołania katedr i ich kierowników dla każdego kierunku studiów

91_2020     Zał. do 91_2020 -PROCEDURA CIĄGI KOMUNIKACYJNE

79_2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020-2021 na studiach w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

74_2020      Zał. do 74_2020 – PROCEDURA – basen

73_2020      Zał. do 73_2020- PROCEDURA – sale dydaktyczne

72_2020      Zał. do 72 – PROCEDURA- pokoje gościnne

70_2020    Zał. do 70_2020-INSTRUKCJA BHP.doc

69_2020     Zał. do 69_2020 – PROCEDURA- korzystania z DS

Zał. do 68_2020 -PROCEDURA – zdalny egz

Zał. do 68_2020 WNIOSEK na egz. zdalny (1)

Zał. do Zarządzenia 66_2020 -organizacja  egzaminów

Zał. do 64_2020 – PROCEDURA – wydanie dyplomów

63_2020     Zał. do 63_2020 – PROCEDURA – obsługa dziekanat

Zał. do 62_2020 – PROCEDURA – składanie prac

Zał. do 61_2020 – PROCEDURA EGZAMNIÓW – WNoZ

Zał. do 60_2020 – PROCEDURA EGZAMNIÓW

Zarządzenie Rektora 59_2020     Zał. do 59_2020 – PROCEDURA- ZAJĘĆ WNoZ.doc

PROCEDURY – dydaktyka

54_2020  z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenie Instrukcji wypożyczeń książek w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

50_2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w sposobie organizacji i realizacji zaliczeń i egzaminów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

49_2020  z dnia 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany harmonogramu zakończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Ekonomia, Administracja prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie oraz w Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie oraz na kierunku Kosmetologia i Wychowanie fizyczne prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w sprawie harmonogramu zakończenia studiów drugiego stopnia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz na kierunkach Pedagogika i Ekonomia prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie w roku akademickim 2019/2020.

48_2020  z dnia 24 kwietnia 2020 r.w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

47_2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

45_2020 z dnia 09.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

44_ 2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 09.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

43_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 06.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. – zapomogi dla studentów

41_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 marca 2020r. w sprawie określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych realizowanych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych.

42_2020 w spr zawieszenia zajęć  Odwołuje się od dnia 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje je formą opartą na nauczaniu zdalnym

40_2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

39_2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zawieszonych zajęć dydaktycznych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

38_2020Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

37_2020 w spr zawiesz zajęć- 12-25.03, zajęcia zdalne   W związku z Zarządzeniem Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dotyczącego odwołania do 25 marca 2020 roku zajęć dydaktycznych i zastąpieniem ich formą opartą na nauczaniu zdalnym informujemy, że dostęp do platformy e-learningowej i materiały dydaktyczne z zakresu objętego planem studiów będą umieszczane na platformie sukcesywnie.

36_2020 w sprawie zawiesz zajęć 12-25.03. pracownicy z dziećmi do 14 rż

35_2020 w sprawie działań zapobiegajacych rozprzestrzenianiu się koronawirusa   Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz art.51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, Przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. poz.374 z 2020 r.), zarządzam, co następuje…

30_2020 w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2019_2020

29_2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki 29a_2020 w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych

28_2020 w sprawie opłat za Dom Studencki

27_2020 w sprawie obowiązkowych spotkań pracowników dydaktycznych

26_2020 w sprawie powołania zespołu roboczego logistyka

25_2020 w sprawie powołania zespołu roboczego Informatyka

24_2020 w sprawie powołania zespołu roboczego

22_2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

21_2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

18_2019 w sprawie opłat za dodatkowe szkolenie z zakresu „Biologii”

17_2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

15_2019 w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

14_2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem pokoi gościnnych

13_2019 w sprawie bezpłatnego udostępniania pokoi gościnnych

12_2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt miesięczny studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w akademiku

12A_2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019_2020

11a_2019 w sprawie określenia zasad ewidencji nadgodzin

11_2019 w sprawie określenia warunków zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne

10_2019 w sprawie powołania kierowników katedr

9_2019 w sprawie powołania dyrektorów programów dla każdego kierunku studiów

8_2019 w sprawie powołania członków Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

7_2019 w sprawie wprowadzenia ewidencji zajęć dydaktycznych

6_2019 w sprawie powierzenia obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych

5_2019 w sprawie warunków i zasad promocji dla absolwentów

4_2019 w sprawie przedłużenia rekrutacji na rok akademicki 2019_2020

3_2019 w sprawie pensum kadry

2_2019 w sprawie ustalenia stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich

1_2019 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

1A_2019 w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości w Olsztyńskiej Szkole Wyższej”

Uchwały Rady Wykonawczej

Pozotałe dokumenty

PROCEDURY – dydaktyka

Zał. do Zarządzenia 66_2020 -org egz

Zał.68_2020 -PROCEDURA – zdalny egz

Zał. do 68_2020 WNIOSEK na egz. zdalny (1)

Zał. do 64_2020 – PROCEDURA – wydanie dyplomów

Zarządzenie nr 63_2020

Zał. do 63_2020 – PROCEDURA – obsługa dziekanat

Zał. do 62_2020 – PROCEDURA – składanie prac

Zał. do 61_2020 – PROCEDURA EGZAMINÓW – WNoZ

Zał. do 60_2020 – PROCEDURA EGZAMINÓW

Zał. do 59_2020 – PROCEDURA- ZAJĘĆ WNoZ.doc


Zarządzenie nr 54/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenie Instrukcji wypożyczeń książek w Olsztyńskiej Szkole Wyższej


Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w sposobie organizacji i realizacji zaliczeń i egzaminów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.


Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany harmonogramu zakończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Ekonomia, Administracja prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie oraz w Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie oraz na kierunku Kosmetologia i Wychowanie fizyczne prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w sprawie harmonogramu zakończenia studiów drugiego stopnia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz na kierunkach Pedagogika i Ekonomia prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie 48_2020  Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 24 kwietnia 2020 r.w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Od dnia 9 maja 2020 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne zaplanowane dla studentów niestacjonarnych na:

  • Wydziale Humanistyczno – Społecznym w Olsztynie
  • Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztynie
  • w Filii na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie

będą realizowane za pośrednictwem platformy Miscrosoft Teams w czasie rzeczywistym według obowiązującego planu zajęć.


Zarządzenie 47_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Od dnia 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje się formą opartą na nauczaniu zdalnym. Wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez studentów i pracowników na terenie Uczelni) nie będą realizowane.


Zarządzenie 45_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 09.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Od 27 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne na Wydziale o Zdrowiu (Fizjoterapia, Wychowanie fizyczne, Kosmetologia) dla studentów stacjonarnych będą realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w czasie rzeczywistym według obowiązującego planu zajęć.


Zarządzenie 44_ 2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 09.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Od 16 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r.zawiesza się  zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje formą opartą na nauczaniu zdalnym.


Zarządzenie 43_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 06.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. – zapomogi dla studentów


Zarządzenie 41_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 marca 2020r. w sprawie określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych realizowanych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych.


Zarządzenie 42_2020 w spr zawieszenia zajęć  Odwołuje się od dnia 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje je formą opartą na nauczaniu zdalnym.

Odwołuje się  od 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez studentów i pracowników na terenie Uczelni).

Rekomenduje się regularne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualności oraz informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  https://www.gov.pl/web/nauka i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

Rekomenduje się regularne śledzenie strony internetowej Uczelni oraz odbieranie e-maili od Uczelni i przekazywanie społeczności akademickiej zawartych tam informacji.

rozp_mnisw_legitymacje[2468] Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku informujemy, że wszystkie legitymacje studenckie, które miały potwierdzoną ważność do 31 marca 2020 roku zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku bez konieczności ich potwierdzania.


Zarzadzenie 40_2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19


Zarządzenie 39_2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zawieszonych zajęć dydaktycznych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19


Zarządzenie 38_2020Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem czytaj więcej


Zarzadzenie 37_2020 w spr zawiesz zajęć- 12-25.03, zajęcia zdalne   W związku z Zarządzeniem Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dotyczącego odwołania do 25 marca 2020 roku zajęć dydaktycznych i zastąpieniem ich formą opartą na nauczaniu zdalnym informujemy, że dostęp do platformy e-learningowej i materiały dydaktyczne z zakresu objętego planem studiów będą umieszczane na platformie sukcesywnie.


Zarządzenie 362020 w sprawie zawiesz zajęć 12-25.03. pracownicy z dziećmi do 14 rż


Zarządzenie 35_2020 w sprawie działań zapobiegajacych rozprzestrzenianiu się koronawirusa   Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz art.51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, Przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. poz.374 z 2020 r.), zarządzam, co następuje:

Odwołuje się od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje je formą opartą na nauczaniu zdalnym.

Odwołuje się od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez studentów i pracowników na terenie Uczelni).

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content