Warunki rekrutacji

Prowadzimy rekrutację online! Zarejestruj się w systemie, dołącz wymagane dokumenty (poniżej), wydrukuj wszystko i dostarcz do uczelni (osobiście lub pocztą). To wszystko!

Dokumenty, jakie musisz przygotować dla poszczególnych kierunków:

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) i JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • świadectwo dojrzałości*
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • warunek konieczny: pozytywna ocena z języka angielskiego na świadectwie maturalnym lub certyfikat językowy na poziomie B2.W przypadku niespełnienia tego wymogu warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy predyspozycyjnej ze znajomości języka angielskiego.
 • świadectwo dojrzałości*
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • świadectwo dojrzałości* [konkurs świadectw – ocena z biologii – Dla kandydatów, którzy nie mieli biologii na maturze oferujemy kurs przygotowawczy],
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,

Skierowanie do lekarza medycyny pracy-dla-kandydata-fizjoterapia(pdf)

 • świadectwo dojrzałości* albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez Kuratorium Oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY

Skierowanie do lekarza medycyny pracy dla kandydatów na kierunek informatyka(pdf)

 • świadectwo dojrzałości* [konkurs świadectw – ocena z biologii – Dla kandydatów, którzy nie mieli biologii na maturze oferujemy kurs przygotowawczy],
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,

Skierowanie do lekarza medycyny pracy dla kandydatów na kierunek kosmetologia(pdf)

 • świadectwo dojrzałości*
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • świadectwo dojrzałości*
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • świadectwo dojrzałości*
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,

Skierowanie do lekarza medycyny pracy

 • świadectwo dojrzałości*,
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,

Skierowanie dla kandydata-wychowanie fizyczne

 • świadectwo dojrzałości*
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE)

 • dyplom ukończenia studiów
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
 •  
 • dyplom ukończenia studiów
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,

Skierowanie do lekarza medycyny pracy dla kandydatów na kierunek kosmetologia(pdf)

 • dyplom ukończenia studiów
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
 •  
 • dyplom ukończenia studiów
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,

Skierowanie dla kandydata-wychowanie fizyczne

 • dyplom ukończenia studiów
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,

Telefon rekrutacyjny

tel. +48 663 737 857
tel. +48 534 510 115
email: [email protected]

Odbieramy w godzinach pracy uczelni. Oddzwaniamy najszybciej, jak się da! 🙂

For Foreigners/in English

mailto:[email protected]

Harmonogram rekrutacji

1 czerwca – początek rekrutacji na semestr zimowy

30 września – koniec rekrutacji

1 października – początek zajęć

Gdzie możesz dostarczyć dokumentu?

Olsztyn 10-283, ul. Jagiellońska 59
Kętrzyn 11-400, ul. Asnyka 10

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content