Samorząd Studencki

Reprezentantem ogółu studentów wobec władz Uczelni jest Rada Samorządu Studentów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. „Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Pomagamy studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z Uczelni oraz bronimy przestrzegania i poszanowania praw studenta. Współdecydujemy o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów i o podziale dotacji na działalność organizacji młodzieżowych, funkcjonujących w ramach uczelni. Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczymy w elekcji władz uczelni, wydziału i instytutów”.

Rada Samorządu Studenckiego inicjuje wiele przedsięwzięć mających na celu zintegrowanie zarówno studentów naszej Uczelni, jak również studentów wszystkich olsztyńskich szkół wyższych, zwłaszcza w sferach życia naukowego i kulturalnego.

Działalność w Naszym Samorządzie Studenckim to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego, poznania przyjaciół, a także realizacji Twoich studenckich projektów.

Samorząd Studencki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Przewodniczący

Maciej Dziarmaga (fizjoterapia)
email: [email protected]

Skład

Piotr Wójcik (fizjoterapia)
Kinga Gadomska (fizjoterapia)
Anna Gałęza (wychowanie fizyczne)
Wioletta Kokot (ekonomia)
Tomasz Niski (informatyka)
Władysław Kowal

Opiekun 

Joanna Beczyńska

email: [email protected]

tel.+ 48 607 442 027


KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content