Samorząd Studencki

Reprezentantem ogółu studentów wobec władz Uczelni jest Rada Samorządu Studentów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. „Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Pomagamy studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z Uczelni oraz bronimy przestrzegania i poszanowania praw studenta. Współdecydujemy o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów i o podziale dotacji na działalność organizacji młodzieżowych, funkcjonujących w ramach uczelni. Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczymy w elekcji władz uczelni, wydziału i instytutów”.

Rada Samorządu Studenckiego inicjuje wiele przedsięwzięć mających na celu zintegrowanie zarówno studentów naszej Uczelni, jak również studentów wszystkich olsztyńskich szkół wyższych, zwłaszcza w sferach życia naukowego i kulturalnego.

Działalność w Naszym Samorządzie Studenckim to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego, poznania przyjaciół, a także realizacji Twoich studenckich projektów.

Samorząd Studencki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Przewodniczący – Maciej Dziarmaga (fizjoterapia)

Karina Rolka (fizjoterapia)
Klaudia Magdalińska (fizjoterapia)
Monika Siurnicka (fizjoterapia)
Patryk Górski (fizjoterapia)
Piotr Wójcik (fizjoterapia)
Kinga Gadomska (fizjoterapia)
Anna Gałęza (wychowanie fizyczne)
Wioletta Kokot (ekonomia)
Tomasz Niski (informatyka)

 

Kontakt: [email protected]

Opiekun Samorządu Studenckiego: Joanna Beczyńska [email protected]


  • Parlament Studentów RP

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content