Opłaty w roku akademickim 2023/2024

Gwarantujemy niezmienność czesnego przez cały czas trwania Twoich studiów!

Opłaty jednorazowe:

Obowiązująca dla obywateli UE, posiadaczy Karty Polaka:

  • administracyjna – 200 zł
  • rekrutacyjna – 85 zł
  • za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł

Obowiązujące dla studentów spoza UE (studia w języku angielskim lub polskim)
For all the fields of study the administration fee is 150 EUR

  • 150 EUR

Zobacz, ile możesz zaoszczędzić na starcie!

Promocje dla kandydatów

Kliknij tutaj

Gdzie szukać dodatkowego wsparcia finansowego?

Studenckie finanse

Kliknij tutaj

Czesne i pozostałe opłaty w Twoim roku akademickim:

Account Owner’s Adress:

Olsztyńska Szkoła Wyższa
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn/Poland

Account Owner’s Bank Adress:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Swift Code: GOSKPLPW
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Opłaty/czesne za studia w języku polskim w PLN

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003
tytuł przelewu: imię nazwisko kierunek

Opłaty/czesne w EURO / For payment in EURO:

07 1130 1189 0025 0130 6720 0010
transfer title: first name surname field of study

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content