PRAKTYKI

INSTRUKCJE PRAKTYK

Jeżeli masz problem z wyborem miejsca praktyki, nie wiesz czy wybrany zakład jest odpowiedni, masz problem z wyznaczeniem i opisem celów swojej praktyki zgłoś się do opiekuna  praktyk zawodowych na swoim kierunku. Opiekun merytoryczny praktyk zawodowych:

 1. Jest współodpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie dokumentacji praktyki.
 2. Sprawuje nadzór nad zgodnym z profilem absolwenta przygotowaniem zawodowym w miejscu praktyki.
 3. Odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem.
 4. Jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z kierownictwem Wydziału, spraw związanych z przebiegiem praktyk,
 5. Uczestniczy w tworzeniu wydziałowej bazy placówek, w których studenci mogą odbywać praktyki.
 6. Uczestniczy w spotkaniach w trakcie których studenci przygotowywani są do odbycia praktyk (m.in. są zapoznawani z prawami i obowiązkami związanymi z realizacją praktyk).
 7. Udziela wskazówek metodycznych dotyczących sposobu realizacji praktyk, zapoznaje ze stosowanymi na Uczelni  formami kontrolowania i zaliczania praktyk.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych:

 • na kierunku Administracja (studia I i II st.): dr Ireneusz Bembas
 • na kierunku Ekonomia(studia I i II st.): dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
 • na kierunku Pedagogika (studia I st.): dr Dorota Bartnicka
 • na kierunku Pedagogika (studia II st.): dr Adam Marzewski
 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie): dr Adam Marzewski
 • na kierunku Filologia (studia I st.): dr Natalia Bidasiuk, dr Mariusz Wawrzyniak
 • na kierunku Zarządzanie (studia I i II st.): dr Anna Suchorab
 • na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalność OiBSP): mgr inż. Adam Sandomierski
 • na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalność IL): mgr inż. Marek Adamowicz

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • na kierunku Kosmetologia: mgr  Jolanta Łazarczyk
 • na kierunku Wychowanie fizyczne:  dr Jadwiga Cyganiuk
 • na kierunku Fizjoterapia (jednolite magisterskie): mgr Stanisław Kondracki

 

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie:

 • na kierunku Administracja: dr Ireneusz Bembas
 • na kierunku Ekonomia: dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
 • na kierunku Pedagogika: dr Dorota Bartnicka

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content