AKADEMICKIE BIURO KARIER

Nasza misja

Biuro Karier OSW udziela pomocy we wszystkich kwestiach związanych z poszukiwaniem pracy, planowaniem indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, barierach  i możliwościach powstających na rynku pracy.

W ABK OSW dowiesz się:

– jak napisać CV, list motywacyjny;

– gdzie szukać pracy, stażu, praktyki;

– jak przejść rozmowę kwalifikacyjną;

– gdzie i kiedy odbywają się kursy i szkolenia mogące pomóc w zdobyciu pracy;

– jakie są aktualne oferty pracy; – wziąć udział w prezentacjach firm, targach pracy, szkoleniach.

 

Dla pracodawców

Pracodawcy zainteresowani współpracą z Akademickim Biurem karier działającym przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej proszeni są o kontakt z pracownikiem biura ABK na powyższy kontakt, w celu umówienia spotkania podczas, którego określone zostaną kierunki współpracy.

Przykładowe działania Akademickiego Biura Karier skierowane do Pracodawców to:

1) Zamieszczenie ofert pracy, stażu, praktyk na stronach Akademickiego Biura Karier

2) Organizacja praktyk studenckich

3) Zaprezentowanie działalności firmy na Uczelni oraz publikacja materiałów informacyjnych

4) Organizacja wizyty studyjnej studentów w siedzibie Pracodawcy

5) Udział Pracodawcy w pracach Rady Biznesu Społecznej Akademii Nauk

Koordynator:

mgr Joanna Beczyńska
email: [email protected]
tel. +48 607 442 027

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content