Logistyka

Rodzaj studiów

I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Tryb studiów

niestacjonarne

Język realizowanych studiów

język polski

Profil praktyczny

Miejsce realizacji studiów

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych w Olsztynie

W dzisiejszym globalnym rynku biznesu efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się kluczowym elementem sukcesu. Firmy poszukują wykwalifikowanych specjalistów logistycznych, którzy potrafią optymalizować procesy, kontrolować koszty i zapewniać sprawne funkcjonowanie całej sieci logistycznej. Wybierając studia z logistyki, zdobędziesz umiejętności, które są powszechnie poszukiwane na rynku pracy.

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwenta do pracy zawodowej w dynamicznie zmieniającym się sektorze TSL. Absolwent posiada praktyczną wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Zna zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz obsługi klienta. Dysponuje menedżerską wiedzą na temat urządzeń transportu wewnętrznego, infrastruktury transportowej i logistycznej, zintegrowanych systemów transportowo-logistycznych oraz środków transportu zewnętrznego. Wiedza w tym zakresie jest wzbogacona o praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych technik i metod menedżerskich oraz korzystania z narzędzi informatycznych.

Absolwent umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów i procesów logistyczno-transportowych. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań własnych, jak i przedsiębiorstwa w którym pracuje. Posiada umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i motywacyjne niezbędne w zarządzaniu procesami fizycznego przepływu towarów.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, wzbogaconemu o wiedzą w zakresie ekonomii i finansów absolwent kierunku logistyka jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ma możliwości zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych, centrach dystrybucyjno-logistycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

Przykładowe stanowiska, na których może podjąć pracę absolwent Logistyki:

  • specjalista do spraw logistyki,
  • specjalista ds. organizacji i planowania produkcji,
  • specjalista ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania,
  • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
  • specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu,
  • specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu,
  • specjalista transportu wewnętrznego i magazynowania,
  • specjalista do spraw marketingu i handlu.

Przykładowe przedmioty:

Zarządzanie usługami
Podstawy logistyki i zarządzanie łańcuchem dostaw
Controlling i audyt logistyczny
Infrastruktura logistyczna
Logistyczna obsługa klienta
Logistyka miejska
Logistyka zaopatrzenia
Logistyka dystrybucji
Logistyka produkcji
Logistyka zwrotna i ekologistyka
Projektowanie procesów
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
Strategie logistyczne
Informatyczne systemy zarządzania
Systemy informatyczne w logistyce
Zarządzanie transportem

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content