Logistyka

Rodzaj studiów

I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Tryb studiów

niestacjonarne

Język realizowanych studiów

język polski

Profil praktyczny

Miejsce realizacji studiów

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

W dzisiejszym globalnym rynku biznesu efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się kluczowym elementem sukcesu. Firmy poszukują wykwalifikowanych specjalistów logistycznych, którzy potrafią optymalizować procesy, kontrolować koszty i zapewniać sprawne funkcjonowanie całej sieci logistycznej. Wybierając studia z logistyki, masz szansę zdobyć umiejętności, które są powszechnie poszukiwane na rynku pracy.

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwenta do pracy zawodowej w dynamicznie zmieniającym się sektorze TSL. Absolwent posiada praktyczną wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Zna zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz obsługi klienta. Dysponuje menedżerską wiedzą na temat urządzeń transportu wewnętrznego, infrastruktury transportowej i logistycznej, zintegrowanych systemów transportowo-logistycznych oraz środków transportu zewnętrznego. Wiedza w tym zakresie jest wzbogacona o praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych technik i metod menedżerskich oraz korzystania z narzędzi informatycznych.

Absolwent umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów i procesów logistyczno-transportowych. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań własnych, jak i przedsiębiorstwa w którym pracuje. Posiada umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i motywacyjne niezbędne w zarządzaniu procesami fizycznego przepływu towarów.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, wzbogaconemu o wiedzą w zakresie ekonomii i finansów absolwent kierunku logistyka jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ma możliwości zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych, centrach dystrybucyjno-logistycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

Przykładowe stanowiska, na których może podjąć pracę absolwent Logistyki:

  • specjalista do spraw logistyki,
  • specjalista ds. organizacji i planowania produkcji,
  • specjalista ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania,
  • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
  • specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu,
  • specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu,
  • specjalista transportu wewnętrznego i magazynowania,
  • specjalista do spraw marketingu i handlu.

Przykładowe przedmioty:

Zarządzanie usługami
Podstawy logistyki i zarządzanie łańcuchem dostaw
Controlling i audyt logistyczny
Infrastruktura logistyczna
Logistyczna obsługa klienta
Logistyka miejska
Logistyka zaopatrzenia
Logistyka dystrybucji
Logistyka produkcji
Logistyka zwrotna i ekologistyka
Projektowanie procesów
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
Strategie logistyczne
Informatyczne systemy zarządzania
Systemy informatyczne w logistyce
Zarządzanie transportem

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content