GABINET TERAPEUTYCZNY DROGOWSKAZ

Studenci bezpłatnie- do wyczerpania limitu miejsc w miesiącu

 • Konsultacja psychologiczna – 130 zł/ studenci 80 zł
 • Psychoterapia indywidualna – 130 zł/ studenci 80 zł
 • Psychoterapia grupowa – 90 zł/ studenci 70 zł
 • Badanie pedagogiczne pod względem trudności szkolnych 1 spotkanie (60 min) – 80 zł
 • Badanie pedagogiczne np. ocena gotowości szkolnej + opinia 1 spotkanie (1,5h) – 130 zł
 • Terapia pedagogiczna pod kątem trudności szkolnych – 1 spotkanie 60 min – 60 zł,
  Pakiet 4 spotkań – 200 zł
 • Trening pedagogiczny: – 1 spotkanie 60 min – 60 zł, pakiet 4 spotkań – 200 zł

Prosimy o rejestrację telefoniczną  wtorek- piątek 9.00- 14.00, tel. 519062018

NASI TERAPEUCI

Dorota Bartnicka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, nauczycielka kontraktowa, terapeutka pedagogiczna: indywidualna i grupowa, pedagożka z pasją lubi ludzi, przyrodę i zwierzęta.

Zapraszam na spotkanie, rozmowę jeżeli: 

 • odczuwasz przygnębienie, smutek, złość 
 • czujesz wypalenie rodzicielskie 
 • samodzielnie wychowujesz swoje pociechy 
 • złości Cię praca, dzieci, partner 
 • myślisz o spotkaniu ze specjalistą (pedagog, psycholog) 
 • zauważasz u dzieci problemy z nauką 
 • Twoje dziecko ma trudności z koncentracją, pisaniem, czytaniem, odpowiedziami ustnymi 
 • Twoje dziecko nieodpowiednio zachowuje się w szkole

WARTO ROZMAWIAĆ

Urszula Bartnikowska

Pedagog specjalny (surdo- i oligofrenopedagog), praktyk Somatic Experiencing®, facylitatorka EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej), tutor edukacyjny i rozwojowy, zwolenniczka alternatywnych rozwiązań edukacyjnych (od lat związana z różnymi grupami edukacji pozaszkolnej/domowej), współzałożycielka Fundacji Uwolniona Edukacja „Rozkwitalnia”, pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członkini Rady Programowej Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Olsztynie. Współpracuje z Ośrodkiem Leczenia Traumy „Oddech” w Warszawie oraz z PAB SE (Pädagogik – Adoption – Beratung & Somatic Experiencing®, Suhr, Szwajcaria). Autorka książek i artykułów z zakresu niepełnosprawności, rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego oraz wpływu traumatycznych doświadczeń na rozwój dziecka.

Oferuje wsparcie rodziców (szczególnie rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami) z zastosowaniem Somatic Experiencing® (metody leczenia traumy i skutków przewlekłego stresu) i EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej). Wsparcie dzieci (szczególnie z rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz dzieci z traumatycznymi doświadczeniami) przy ścisłej współpracy z rodzicami.

Michał Cupiał

Ukończyłem psychologię o specjalności klinicznej. Pracuję głównie w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, którą dopełniam technikami wywodzącymi się z teorii samodeterminacji (Self-Determination Theory). Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach pozwala zbudować Ci mapę celów lub zmian, do których chcesz dążyć w swoim życiu. Mnie natomiast stawia w pozycji osoby pomagającej w precyzyjnym ustaleniu najlepszej drogi do realizacji tych planów. Taki kierunek pracy uczy umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami życiowymi i zapewnia niezależność od psychologa.

Techniki wywodzące się z Self-Determination Theory wykorzystuję natomiast do budowania motywacji wewnętrznej poprzez zaspokojenie trzech podstawowych ludzkich potrzeb: Więzi, Kompetencji i Autonomii. Ich harmonijne spełnienie umożliwia swobodny rozwój wewnętrzny, ułatwia określanie i osiąganie ważnych życiowo celów oraz zmniejsza koszty emocjonalne ich osiągania.

Moim zdaniem największy sukces w terapii to moment, w którym uświadamiasz sobie, że tak naprawdę psycholog nie był ci potrzebny. Oznacza to, że masz już kontrolę nad swoim życiem.

Agnieszka Górska

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Praktyk, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Pracownik naukowo-dydaktyczny OSW. Absolwentka studium psychoterapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie.W swojej pracy motywuję do zmiany, diagnozuję i rozpoznaję problemy pacjentów aby stworzyć strategię rozwiązania problemu, konstruuję indywidualny plan pracy terapeutycznej, prowadzę interwencję kryzysową.
Zapraszam każdego, kto potrzebuje wsparcia.W ramach spotkań indywidualnych i grupowych z pacjentem:

 • Oferuję rozmowę w atmosferze bezpieczeństwa, pomoc terapeutyczną,  nawiązanie i podtrzymanie relacji terapeutycznej, interwencję kryzysową, mikroedukację;
 • Dokonuję diagnozy i rozpoznania problemów;
 • Konstruuję indywidualny plan terapii, oddziaływanie edukacyjne;
 • Prowadzę: trening zachowań konstruktywnych, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Aneta Krzywicka

Psycholog, psychotraumatolog, terapeuta systemowy rodzin, trener umiejętności społecznych.

W 2000r. ukończyłam psychologię na UKSW w Warszawie, w roku 2017 I etap szkolenia z zakresu psychotraumatologii praktycznej w Gdańsku, w 2022r. Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym.

Od wielu lat udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej dorosłym, od kilku lat także dzieciom i młodzieży. Prowadzę warsztaty psychologiczne i treningi umiejętności dla różnych grup zawodowych, społecznych.

Zapraszam na spotkania indywidualne w formie:

 • Konsultacje psychologiczne

mające na celu wstępne ustalenie trudności, problemów, obszarów wymagających wsparcia psychologicznego lub terapii oraz ustalenie oczekiwań osoby zgłaszającej się.

 • Wsparcie psychologiczne

skierowane do wszystkich chcących wzmocnić swoje mocne strony, rozwinąć umiejętności     i kompetencje społeczne, popracować nad obrazem siebie, radzeniem sobie w kryzysie lub ze stresem.

 • Terapia psychologiczna

skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych doświadczających trudności emocjonalnych i cierpienia psychicznego, mających trudności w relacjach interpersonalnych i wypełnianiu ról społecznych, które doświadczyły traumy.

 • Poradnictwo i psychoedukacja dla rodziców/opiekunów dzieci

doświadczających problemów wychowawczych z dzieckiem, trudności w relacji z dzieckiem, mających potrzebę poszerzenia swoich umiejętności rodzicielskich

Juliia Kovalowa

Jestem psychologiem, praktykiem. Otrzymałam wyższe wykształcenie jako magister psychologii na Donieckim Uniwersytecie Narodowym w Ukrainie. Skończyłam szkolenie w nurcie humanistyczno-egzystencjonalnym jako terapeuta Gestalt, jestem w trakcie certyfikacji.

 

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 12-go roku życia w języku ukraińskim i rosyjskim.

Prowadzę konsultacje i terapię indywidualną krótko- i długoterminową. W swojej pracy kieruję się etyką zawodową, opartą na szacunku, poufności i życzliwości. Wiem, że relacja terapeutyczna ma wspaniałą moc, znam to z własnego doświadczenia i widzę to u swoich klientów w pracy z nimi.

         Pomagam osobom, które poszukują pomocy :

 • w radzeniu sobie z pogorszeniem nastroju, lękami, zmartwieniami, nadmiernym poczuciem winy i wstydu;
 • w pokonywaniu trudności adaptacyjnych (w przystosowaniu się do zmian);
 • we wsparciu z niskim poczuciem własnej wartości, brakiem akceptacji siebie;
 • w możliwości budowania satysfakcjonujących relacji z innymi;
 • we wsparciu podczas kryzysów wiekowych, profesjonalnych, osobistych.

         Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi w rożnym wieku, dlatego wspieram rodziców i pomagam im w nawiązywaniu dobrej komunikacji ze swoimi dziećmi.

         Prywatnie – jestem szczęśliwą żoną, matką – kobietą, która lubi swoje życie, pełne trudnych wyzwań, przyjemnych chwil, gorzkich strat i pięknych uniesień.

         Serdecznie zapraszam każdego aby w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze poszukać zasoby do przezwyciężenia trudności i wprowadzenia wartościowych zmian w swoim życiu.

Jolanta Pulwert

Doradca zawodowy, szkoleniowiec, przez wiele lat dyrektor administracji i członkini zarządu spółek, nauczycielka akademicka, facylitatrorka. Współzałożycielka Fundacji Uwolniona Edukacja „Rozkwitalnia”, inicjatorka powstania Korczakowskiej Szkoły Marzeń i członkini Rady Programowej.

Bliskie są jej podejścia akceptujące role więzi, odnoszące się do teorii przywiązania i samoregulacji. Czerpie z obszarów takich jak Rodzicielstwo Bliskości, Porozumienie bez Przemocy, psychologia pozytywna, Turkusowe organizacje. Wspiera inicjatywy kobiece. Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców i Empatyczne Kręgi Kobiet. Pracuje według autorskiego programu „Empatyczna Obecność” opartego na dwudziestoletnim doświadczeniu. Towarzyszy w odkrywaniu odpowiedzi na pytania: Czym jest to czego tak naprawdę chcemy? I jak możemy wyruszyć w tym kierunku?

Iwona Sieluk

Socjoterapeuta, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, Trener Szkoły dla Rodziców, Trener Umiejętności Społecznych. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji i Rewalidacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Olsztynie. Od ponad 20 lat zajmuję się terapią osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W Olsztyńskiej Szkole Wyższej prowadzę zajęcia z zakresu Socjoterapii. W swojej pracy zawodowej od wielu lat podejmuję działania terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych .

Aktualnie pogłębiam swoją wiedzę i pasję w Centrum Rozwiązań w Toruniu w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieci u progu dorosłości. Uwielbiam żeglarstwo, offroud oraz dobry film i książkę.

Anna Szatkowska

,,Życie dla nikogo nie jest łatwe, co z tego! Trzeba mieć wytrwałość, wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągać to, za wszelką cenę” Skłodowska- Curie

 

Pedagog społeczny, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy. Absolwentka Pedagogiki Społecznej, Studium Nauczycielskiego o kierunku: Nauczanie Początkowe. Od 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery. Obecnie studiuje na kierunku: Wychowanie do życia w rodzinie. Ukończyła liczne warsztaty, kursy, szkolenia na temat pracy z dzieckiem w kryzysie, pracy z rodziną, pracy z dzieckiem z problemami edukacyjnymi. Jest orędowniczką komunikacji opartej na empatii, zrozumieniu, otwarciu się na potrzeby drugiej osoby. W pracy zawodowej i w życiu powyższe motto jest jej drogowskazem.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content