ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Harmonogram zjazdów (wszystkie wydziały)

Organizacja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 07.10.2023 r. w Olsztynie.

O godzinie 10.00 dla studentów pierwszego roku odbędzie się spotkanie organizacyjne z Dziekanami Wydziałów. Po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego będą podpisywane umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów.

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku.

Dzieli się na dwa semestry:

zimowy: od 1 października 2023 roku do 18 lutego 2024 roku;

letni: od 19 lutego 2024 roku do 30 września 2025 roku.

Organizacja roku akademickiego 2022/2023  na studiach w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

Semestr zimowy:

  • 01.10.2023 r. – 18.02.2024 r. – zajęcia dydaktyczne;
  • 23.12.2023 r. – 07.01.2024 r. –  przerwa świąteczna;
  • 08.01.2024 r. – 04.02.2024 r – zajęcia dydaktyczne;
  • 05.02.2024 r . – 18.02.2024 r. – zimowa sesja egzaminacyjna;

Semestr letni:

  • 19.02.2024 r. – 14.07.2023 r. – zajęcia dydaktyczne;
  • 28.03.2024 r. – 08.04.2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
  • 15.07.2024 r. – 28.07.2024 r – letnia sesja egzaminacyjna;
  • 29.07.2024 r. – 30.09.2024 r. – przerwa wakacyjna;
  • 02.09.2024 r. – 15.09.2024 r. – poprawkowa sesja egzaminacyjna.

Zajęcia dydaktyczne na studiach w formie niestacjonarnej oraz stacjonarnej realizowane weekendowo przeprowadzane są na zjazdach według  harmonogramów.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content