AKADEMIA SAMORZĄDOWCA

NA SKRÓTY

Koordynator Akademii Samorządowca

dr Dariusz Jurczak

e-mail: [email protected]

Misja Akademii Samorządowca

Misją Akademii Samorządowca organizacji będzie krzewienie idei samorządności wśród Studentów OSW, szerzenie wiedzy na temat roli obywatela w społeczeństwie lokalnym oraz roli władz samorządowych na poszczególnych szczeblach: gminy, miasta, powiatu i województwa.

Akademia ma celu stworzenie forum wymiany myśli i idei dotyczących problemów samorządności. Ma być inspiracją do tworzenia nowych ram myślowych o prawach i obowiązkach obywatela w społeczeństwie, roli dialogu obywatelskiego oraz roli władz lokalnych w budowaniu społecznego dobrobytu. Celem jej jest pobudzenie świadomości obywatelskiej oraz aktywności na rzecz otaczającego środowiska lokalnego.

Odbiorcami działań Akademii Samorządowca są przede wszystkim studenci OSW.  Na spotkania zapraszamy jednakże lokalnych mieszkańców, którym nie jest obojętne wspólne dobro.

Studenci w ramach Akademii Samorządowca zapoznawać się będą z zadaniami samorządu terytorialnego organizacji społeczności lokalnej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań. Zaspokojenie bowiem zbiorowych potrzeb jest podstawowym zadaniem samorządu.

Władza samorządowa na wszystkich szczeblach musi wyjść naprzeciw potrzebom obywateli. Izolacja od społeczeństwa jest zjawiskiem negatywnym. Spotkania ze studentami, wyjazdowe sesje rady gminy, dyżury, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, wszystko to powinno zmierzać do budowania optymalnego wzorca samorządu.

Swoją misję Akademia Samorządowca będzie realizować nie tylko poprzez wyżej wymienione wyjazdy, ale również poprzez organizację forów, konferencji oraz spotkań z praktykami.

Mamy nadzieję, że dobre praktyki w pracy samorządowca i nowa jakość aktywności obywatelskiej, jakie zamierzamy wykreować przeniosą się na praktyczne działania w środowisku lokalnym.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content