Koła naukowe

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

 • Koło Naukowe Ekonomii i Zarządzania – opiekun koła – dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
 • Koło Naukowe Pedagogów – opiekun koła – dr Dorota Bartnicka
 • Koło Naukowe Korczakowskie – opiekun koła – dr Mariusz Wawrzyniak, prof. OSW
 • Koło Naukowe Administratywistów – opiekun koła – dr Dariusz Jurczak
 • Koło Naukowe Informatyków – opiekun koła – mgr inż. Marek Adamowicz
 • Koło Naukowe Filologów – opiekun koła – mgr Barbara Grobelna

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Koło Naukowe „Zdrowie i uroda” – opiekun dr inż. Katarzyna Boradyn
 • Koło Naukowe Ortopedii i Rehabilitacji – opiekun mgr Stanisław Kondracki
 • Koło Naukowe Dydaktyki Wychowania Fizycznego – dr Jadwiga Cyganiuk

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

 • Koło Naukowe Administratywistów – opiekun koła – dr Dariusz Jurczak
 • Koło Naukowe Ekonomii i Zarządzania – opiekun koła – dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
 • Koło Naukowe Pedagogów – opiekun koła – dr Dorota Bartnicka

WYDARZENIA


Rok akademicki 2020/2021

 • Koło Naukowe Ekonomii i Zarządzania

Plany naukowo-badawczych Katedry Ekonomii i Zarządzania OSW i Katedry Kontroli Finansowej i Audytu Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w roku 2023.

 1. Nie odbyta ze względów technicznych (warunki wojenne) II edycja Konferencji Naukowej   Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu  przedsiębiorstwem odbędzie się w m-cu czerwcu br.   Dokładna data zostanie ustalona w terminie późniejszym.
 2. dr Stanisław Szmitka, prof. OSW i Prof. dr hab. Mykhailo Luchko przyjmują zgłoszenia wykładowców    i studentów ze swoich Uczelni do uczestnictwa w konferencjach naukowych, które odbędą się na  jesieni tego roku (m-c październik – listopad).   Dokładna data zostanie ustalona w terminie późniejszym.   Przewidywana liczba uczestników: 5-6 osób z każdej Uczelni.
 3. III edycja Konferencji Naukowej Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem.Preferowane będą wystąpienia dotyczące roli sztucznej inteligencji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
 4. III edycja Panelu dyskusyjnegoPolska – Ukraina: Audyt, aspekty lokalne i globalne.Szczególny nacisk zostanie położony na nowe wyzwania stojące przed audytem w obecnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej, nowe trendy w rozwoju tej dyscypliny naukowej – jej aktualność. Zachęcamy wykładowców i studentów do zgłaszania swego akcesu i czynnego udziału w proponowanych przedsięwzięciach naukowo – badawczych.

Rok akademicki 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

 • Koło Naukowe „Zdrowie i uroda”  odbyło się jedno spotkanie ogólne, oraz trzy spotkania tematyczne, na których członkowie prezentowali zebrane i opracowywane na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Konferencja Nutrikosmetologia prozdrowotna, materiały nt.: Metoda klamrowania w leczeniu zachowawczym wrastającego paznokcia. W celu zagwarantowania poprawności merytorycznej prezentacji nawiązano współpracę ze specjalistą z zakresu podologii. Prezentacja wyników pracy koła naukowego nie odbyła się w związku z odwołaniem konferencji.
 •  Koło Naukowe Ortopedii i Rehabilitacji – spotkania odbywały się raz w miesiącu, odbyło 6 spotkań.
  Tematy: Skręcenie stawu skokowego, TOS – zespół górnego otworu klatki piersiowej, rehabilitacja po uszkodzeniu łąkotki, FAI – konflikt panewkowo udowy, stabilizacja centralna, rehabilitacja po zerwaniu ścięgna Achillesa. Wynikiem pracy Koła jest 6 protokołów gotowych do zastosowania w praktyce zawodowej.
 •  Koła Naukowe Fizjoterapeutów  – odbyło się 6 spotkań, studenci rozpoczęli badania oceny wpływu ćwiczeń rozciągających na elastyczność grupy tylnej mięśni uda studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. W ramach badań pilotażowych w okresie styczeń-luty 2020 roku przebadano dwukrotnie grupę około 30 osób. Rozpoczęcie zasadniczej części badania zaplanowane było na marzec bieżącego roku jednak ze względu na pandemię badania został wstrzymane.
 • Koło Naukowe Administratywistów (Olsztyn, Kętrzyn) -odbyło się 9 spotkań, częściowo on-line; członkowie koła wzięli udział (on-line) w Międzynarodowej Konferencji w Pollesku; rozpoczęto projekt badawczy nt. Administracja publiczna a bezpieczeństwo migrującej społeczności lokalnej, podczas trwającej sytuacji epidemiologicznej Covid-19, mające na celu ukazanie  tendencji i zmian w dobie obecnej epidemii na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i pogranicza polsko-rosyjskiego. Szczegółowe sprawozdanie.Adamowicz

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content