Sprzedaż

Witamy na stronie wydawnictwa OSW

W związku z połączeniem trzech szkół wyższych znajdziecie u nas Państwo ofertę wszystkich trzech wydawnictw: Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Aby dokonać zakupu naszych książek należy:

⇒  Złożyć zamówienie na adres [email protected] , w którym prosimy zamieścić następujące dane:

  • autor i tytuł książki,
  • ilość książek.

⇒  Podać dane do faktury:

  • imię nazwisko,
  • adres.

⇒  Podać dane do przesyłki, o ile są inne niż do faktury.

Dostaniecie Państwo zwrotnego maila z informacją dotyczącą wpłaty (cena książki + koszty przesyłki). Jeżeli nie dostaniecie Państwo zwrotnego maila w ciągu 24 godzin prosimy o kontakt telefoniczny – tel. kom. 533-595-255.

Nr konta

73  1130  1189  0025  0161  5620  0003

Olsztyńska Szkoła Wyższa
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn

OFERTA WYDAWNICZA

Zagrożenia człowieka. Między pesymizmem a nadzieją

red. Agnieszka Górska, Monika Staszewicz Olsztyn 2019, ISBN 978-83-65376-12-1 Cena z VAT 30 zł

Bezpieczeństwo w życiu społecznym na pograniczu polsko-rosyjskim

Dariusz Jurczak, Olsztyn 2019, ISBN978-83-65376-11-4 Cena z VAT 81,60 zł

Ideologie edukacyjne wobec ludzkiej cielesności i seksualności

Monika Staszewicz, Olsztyn 2018, ISBN 978-83-65376-10-7, Cena z Vat 81 zł

Natychmiastowa eliminacja "bólu krzyża". Wiarygodna droga do oszczędności i wielu wyleczeń

Ronald Donelson, Olsztyn 2011, OSW, ISBN978-83-89067-65-4 Cena z VAT 20 zł

Żandarmeria wojskowa w operacjach międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa NATO

red. Waldemar Zubrzycki, Miroslaw Rozmus, Aleksander Babiński, Olsztyn 2017, ISBN978-83-65376-08-4, Cena z VAT 50 zł

Tożsamość organizacyjna mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach

Małgorzata Gałęziowska, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-65376-06-0 Cena z Vat 34 zł

Testy diagnostyczne w fizjoterapii

Aleksander Ronikier, Agnieszka Oponowicz, Radpsław Koczkodan Olsztyn 2017, ISBN978-83-89067-73-9, Cena z VAT 30 zł

Wczesne macierzyństwo

Martyna Żelazkowska Olsztyn 2016, OSW, ISBN 978-83-89067-72-2 Cena z Vat 28 zł

Wyznaczniki przemian życia społecznego. Zmiana społeczna – konflikt społeczny – stereotypy – tożsamość – transformacja – lokalność – młodzież

Adam Sosnowski, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-65376-04-6, Cena z Vat 35 zł

Uczniowie na drogach Warmii i Mazur. Narodziny nierównośc

red. Tadeusz Pilch, Olsztyn 2016, ISBN 978 – 83 – 65376 – 05 – 3, Cena z Vat 38 zł

Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989 roku

red. Michał Strzelecki, Waldemar Zubrzycki, Dariusz Jurczak, Olsztyn 2016, ISBN978-83-65376-03-9, Cena z Vat 26 zł

Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania

red. Anna Prusik, Łucja Kabzińska, Olsztyn 2016, ISBN 978-8387867-99-7, Cena z vat 24 zł

Współczesne koncepcje etyki

Pawlus Tadeusz, Olsztyn 2016, ISBN978-83-65376-01-5, Cena z Vat 21 zł

Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw i instytucji. Aspekty globalne i lokalne

red. nauk. Tomasz Wójtowicz, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-65376-00-8, Cena z Vat 32 zł

Problemy kultury konsumpcyjnej z perspektywy regionalnej

red. Justyna Byczkowska-Ślęzak, Elżbieta Kaczyńska, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-87867-98-0, Cena z Vat 36 zł

Podziały w życiu społecznym. Konflikty społeczne i ekonomiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

red. Adam Sosnowski, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-97867-97-3, Cena z Vat 24 zł

Znaczenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w rozwoju regionu

Dmuchowski Robert, Szmitka Stanisław, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-87867-94-2, Cena z Vat 38 zł

Idee korczakowskie w perspektywie współczesnych nauk o wychowaniu i aktualnych wyzwań społecznych

red. Łucja Kabzińska, Anna Prusik, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-93-5, Cena z VAT 33 zł

Społeczeństwo obywatelskie. Wybrane aspekty jego tworzenia (kontekst historyczny i współczesny)

Łucja Kabzińska Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-89-9 Cena z VAT 32 zł

Uwarunkowania i czynniki w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne

red. nauk. Wiesława Olkowska Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-92-8 cena z VAT 45 zł

Czas przemian. Społeczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji

praca zbiorowa pod red. Adama Sosnowskiego Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-87-4 Cena z VAT 37 zł

Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków

Anna Prusik, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-88-1 Cena z VAT 27 zł

Metody i zastosowania ekonometrii współczesnej

red. Monika Kośko, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-84-3 Cena 37 zł z VAT

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne

red. nauk. Wiesława Olkowska, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-82-9 Cena 47 zł z VAT

Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku

red. Michał Strzelecki, Olsztyn 2012, ISBN978-83-87867-78-2 Cena 31 zł z VAT

Symulacje modeli ekonometrycznych w zastosowaniach mikroekonomicznych

Tomasz Stryjewski, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-87867-79-9 Cena 34 zł z VAT NAKŁAD WYCZERPANY

Metoda Case-Based Reasoning w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem w firmach windykacyjnych

Anna Michalczyk, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-71-3 Cena 25 zł z VAT

Pedagogiczny zapis dekady

Aleksander Nalaskowski, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-75-1 Cena 27 zł z VAT

Nielegalna migracja cudzoziemców na pograniczu polsko-niemieckim 1996-2000

Dariusz Jurczak, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-69-0 Cena 35 zł z VAT

Postawy studentów wobec współczesnego świata

Adam Sosnowski, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-73-7 Cena 30 zł z VAT

Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne

pod red. Degefe Kebede Gemechu, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-89067-52-4 Cena 25 zł z VAT

Współczesne trendy rozwoju sportu a idee humanizmu olimpijskiego

red. Jerzy Urniaż, Olsztyn 2008, OSW ISBN 978-83-89067-47-0 Cena 30 zł z VAT

Strategia zapobiegania urazom w siatkówce

Kompendium wiedzy dla lekarzy sportowych, trenerów, trenerów przygotowania fizycznego, sportowych, fizjoterapeutów, masażystów i zawodników, aut.: Ryszard Biernat , Olsztyn 2010, OSW, ISBN 978-83-89067-60-9 Cena 56 zł z VAT

Stwardnienie rozsiane (SM). Poradnik chorego i terapeuty

Joanna Jasińska, Olsztyn 2008, OSW ISBN 978-83-89067-43-2 Cena 20 zł z VAT

Sport i wychowanie fizyczne w teorii i praktyce

pod red. Janusza Czerwińskiego i Jerzego Urniaża, Olsztyn 2006, OSW, ISBN 978-83-89067-34-0 Cena 20 zł z VAT

Kultura fizyczna w tracycji polskiej Warmiaków i Mazurów (1919-1939

Andrzej Gąsiorowski, Olsztyn 2008, OSW, ISBN 978-83-89067-46-3 Cena 30 zł z VAT

Oczekiwania osób starszych w aspekcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie

Aleksandra Korzeniewska, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-87867-70-6 Cena 13 zł z VAT

Filozofia społeczna

Tadeusz Pawlus, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-87867-68-3 Cena 27 zł z VAT

Spotkanie z Korczakiem

Aleksandra Korzeniewska, Olsztyn 2009, OSW, ISBN 978-83-89067-56-2 Cena 13 zł z VAT

Osoba w pedagogice ciała. Prawo pokoju olimpijskiego

Andrzej Pawłucki, Olsztyn 2007, OSW, wyd. III popr. uzup., ISBN 978-83-89067-37-1 Cena 10 zł z VAT

Cywilizacja podarków

Franciszek Mleczko, Olsztyn 2008, ISBN 978-83-87867-66-9 Cena 18 zł z VAT

Współczesne trendy w ekonometrii

red. Zygmunt Zieliński, Olsztyn 2008, ISBN 978-83-87867-67-6 Cena 38 zł z VAT

Ewolucja systemu politycznego Polski w latach 1918-2007

Waldemar Żebrowski, Olsztyn 2008, OSW, ISBN 978-83-89067-45-6 Cena 25 zł z VAT

Elementy kwantowego modelu obliczeń i algorytmiki kwantowej

Krzysztof Giaro, Olsztyn 2013, Wyd. Nauk OWSIiZ, ISBN 978-88-629-75-5 Cena 30 zł z VAT

Zarządzanie innowacjami

Zygmunt Kurek, Olsztyn 2015, Wyd.Nauk. WSIiZ, ISBN 978-83-88629-93-8 Cena 25 zł z VAT

Rozważania o działaniu skutecznym i efektywnym

Zygmunt Kurek, Olsztyn 2011, Wyd. Nauk OWSIiZ, ISBN 978-88629-62-4 Cena 20 zł z VAT

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content