DRUKI DO POBRANIA

karta obiegowa

podanie do Rektora
podanie o zmianę terminu złożenia pracy
podanie o urlop dziekański
podanie o zmianę formy, specjalności itp
podanie o powtarzanie roku lub seminarium
podanie o przeniesienie przyjęcie
podanie o zmianę promotora
podanie o wznowienie
podanie o powtarzanie przedmiotu – warunek
podanie o indywidualną organizację studiów
podanie o egzamin komisyjny
podanie do Dziekana
oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej
upoważnienie
zgłoszenie modyfikacji zmiany tematu pracy dyplomowej

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content