BON

Szanowni Państwo,

od 1 października 2013 roku, władze OSW, mając na uwadze specjalne potrzeby studentów z niepełnosprawnościami kształcących się na Uczelni, powołały Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

Jest ono kontynuacją i rozszerzeniem działań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uczelni. BON obejmuje wsparciem wszystkie osoby niepełnosprawne będące studentami OSW, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W związku z połączeniem OSW i WSIiE działania BON-u rozszerzają się i mam nadzieję, że zarówno studenci jak i wykładowcy chętnie będą korzystać z oferowanego wsparcia.

Wsparcie edukacyjne to działania ukierunkowane na dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studentów ze względu na ich stan zdrowia przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia. Wsparcie to, bezpośrednio w procesie dydaktycznym, angażuje trzy podmioty:

1. studenta, który ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące studiów, w tym udziału w procesie wsparcia edukacyjnego,
2. BON OSW – jednostkę doradczą w zakresie dostosowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studenta uwarunkowanych jego stanem zdrowia,
3. nauczyciela akademickiego posiadającego kompetencje merytoryczne z danej dziedziny wiedzy, które w połączeniu ze znajomością standardów kształcenia umożliwiają wspólne opracowanie racjonalnych adaptacji studiów i ich praktyczną realizację.

Na naszej uczelni studiuje 68 studentów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i część z nich wymaga pewnych adaptacji. Czasem będzie to tylko zamiana formy zaliczenia przedmiotów, czasem potrzeba nagrywania wykładów, a czasem pełna asysta podczas realizacji całego toku studiów. Pamiętajmy, że nie każda niepełnosprawność jest widoczna.
Jeśli będą Państwo czuli potrzebę konsultacji w doborze adaptacji lub zwyczajnie chcieli zwiększyć swoją wiedzę i świadomość dotyczącą wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami- zapraszam do kontaktu.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

– mgr Magdalena Smolińska – PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ;

– dr Mariusz Wawrzyniak – KIEROWNIK DZIAŁU DS.OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– mgr Katarzyna Wałdyk – KONSULTANT DORADCZO-DYDAKTYCZNY

– mgr Michał Cupiał – KONSULTANT DS.OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI I PSYCHOLOGICZNYMI

Kontakt

Tel kom. 519 062 012
mail: [email protected]  [email protected]

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content