Finanse studenckie

Studiowanie nie musi być drogi!

Zobacz, gdzie możesz zaoszczędzić, a gdzie uzyskać wsparcie!

STYPENDIA

Naukowe, rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

Kliknij tutaj

AKTYWNY STUDENT OSW

Zmniejsz swoje czesne o 10 %!

Kliknij tutaj

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA STUDIA PODYPLOMOWE

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych!

Kliknij tutaj

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Dofinansowanie czesnego do 1 650 zł na semestr!

Kliknij tutaj

KREDYTY STUDENCKIE

Tanie i dostępne przez cały rok. Do 1000 zł miesięcznie!

Kliknij tutaj

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content