KONTAKT Z DZIEKANATEM

Kierownik: Anna Sokołowska
email: [email protected]

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59

Barbara Jachimowska
Renata Marzec
Michalina Adamowicz
mgr Grażyna Pacewicz

tel. 89 534 71 53, 521 89 08, wew. 33
kom. 519-062-013533 456 255
pokój nr 104
email:[email protected]

Dni i godziny pracy w trakcie roku akademickiego:

poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 11:00 do 14:00
sobota: 8:00 do 15:00
niedziela: 8:00 do 12:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
10- 238 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59, pokój 103

mgr Ewa Jabłecka
mgr Joanna Uliszewska
Marta Bernat
mgr Dominika Małachowska

kom 534 538 754
kom. 607 443 757
email: [email protected]

Dni i godziny pracy w trakcie roku akademickiego:

poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 11:00 do 14:00
sobota: 8:00 do 15:00
niedziela: 8:00 do 12:00

Dziekanat Filii Wydziału Zamiejscowy w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul. Asnyka 10

Danuta Całka
tel. 89 752-37-53,  wew. 40
kom. 519-062-014
pokój nr 114
adres e-mail: [email protected]

Dni i godziny pracy w trakcie roku akademickiego:
(weekendy zjazdowe)
poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 11:00 do 14:00
sobota: 8:00 do 15:00
niedziela: nieczynne

(oraz w tygodniach nie zjazdowych)
poniedziałek:nieczynne
wtorek-piątek: 11:00 – 14:00

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content