OPIEKUNOWIE STUDENTÓW

 • Opiekun kierunku Administracja – dr Dariusz Jurczak
 • Opiekun kierunku Ekonomia (Olsztyn i Kętrzyn) – dr Stanisław Szmitka
 • Opiekun kierunku Filologia –  dr Katarzyna Góra
 • Opiekun kierunku Informatyka – mgr inż. Marek Adamowicz
 • Opiekun kierunku Pedagogika (Olsztyn i Kętrzyn) – dr Dorota Bartnicka
 • Opiekun kierunku Zarządzanie – dr Anna Suchorab
 • Opiekun studiów realizowanych w ramach indywidualnej organizacji studiów na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych – dr Adam Marzewski

 • Opiekun kierunku Fizjoterapia – mgr Stanisław Kondracki
 • Opiekun kierunku Kosmetologia – mgr Jolanta Łazarczyk
 • Opiekun kierunku Wychowanie Fizyczne – dr Jadwiga Cyganiuk
 • Opiekun studiów realizowanych w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu – dr Jadwiga Cyganiuk

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content