PRAKTYKI

Instrukcje praktyk

Jeżeli masz problem z wyborem miejsca praktyki, nie wiesz czy wybrany zakład jest odpowiedni, masz problem z wyznaczeniem i opisem celów swojej praktyki zgłoś się do opiekuna  praktyk zawodowych na swoim kierunku. Opiekun merytoryczny praktyk zawodowych:

 

  1. Jest współodpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie dokumentacji praktyki.

  1. Sprawuje nadzór nad zgodnym z profilem absolwenta przygotowaniem zawodowym w miejscu praktyki.

  1. Odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem.

  1. Jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z kierownictwem Wydziału, spraw związanych z przebiegiem praktyk,

  1. Uczestniczy w tworzeniu wydziałowej bazy placówek, w których studenci mogą odbywać praktyki.

  1. Uczestniczy w spotkaniach w trakcie których studenci przygotowywani są do odbycia praktyk (m.in. są zapoznawani z prawami i obowiązkami związanymi z realizacją praktyk).

 1. Udziela wskazówek metodycznych dotyczących sposobu realizacji praktyk, zapoznaje ze stosowanymi na Uczelni  formami kontrolowania i zaliczania praktyk.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych:

 • na kierunku Administracja (studia I i II st.): dr Magdalena Baranowska
 • na kierunku Ekonomia(studia I i II st.): dr Łukasz Jędrzejczyk
 • na kierunku Pedagogika (studia I st.): dr Dorota Bartnicka
 • na kierunku Pedagogika (studia II st.): dr Mariusz Wawrzyniak, prof. OSW
 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie): dr Mariusz Wawrzyniak, prof. OSW
 • na kierunku Filologia (studia I st.): dr Natalia Bidasiuk
 • na kierunku Zarządzanie (studia I i II st.): dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
 • na kierunku Informatyka: mgr inż. Marek Adamowicz
 • na kierunku Logistyka: dr Robert Dmuchowski

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • na kierunku Kosmetologia: mgr  Jolanta Łazarczyk
 • na kierunku Wychowanie fizyczne:  dr Jadwiga Cyganiuk
 • na kierunku Fizjoterapia (jednolite magisterskie): mgr Stanisław Kondracki

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie:

 • na kierunku Administracja: dr Magdalena Baranowska
 • na kierunku Pedagogika: dr Dorota Bartnicka
 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: dr Dorota Bartnicka

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content