Płatne staże zawodowe!

Studentko/Studencie,

w związku z realizacją na Uczelni projektu „Warmia możliwości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskich, mają Państwo możliwość odbycia PŁATNEGO STAŻU ZAWODOWEGO. Zdobądź nawet 4670,00 zł/miesięcznie (wynagrodzenie + zwroty kosztów)

Rekrutacja na staże do 20.07.2023 r.

Jeden student może wziąć udział tylko w jednym stażu. Liczba miejsc ograniczona.

Czas trwania stażu: od 1 do 3 miesięcy.

Liczba godzin trwania stażu: od 120 do 360 godzin.

Miejsce odbywania stażu i stanowisko pracy: zgodne z kierunkiem studiów.

Stypendium stażowe wynosi: 2820,00 zł (120 h x 23,50 zł).

Możliwość ubiegania się o zwrot kosztu zakwaterowania do 1200 zł/mc.

Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów wyżywienia do 600 zł/mc.

Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu do 50 zł/os.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się na staż:

–  do pobrania w biurze projektu i/lub

– możliwa jest ich wysyłka na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Niekompletne zgłoszenia będą pozostawać bez rozpatrzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (tel. 534764928) z pracownikami biura projektów.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content