Bezpłatny kurs języka angielskiego

Studentko/Studencie

w związku z realizacją na Uczelni projektu „Warmia możliwości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskich, mają Państwo możliwość BEZPŁATNEGO udziału w kursie języka angielskiego na następujących poziomach:

  • A1 – początkujący,
  • A2 – podstawowy,
  • B1 – niższy średnio zaawansowany,
  • B2 – wyższy średnio zaawansowany,
  • C1 – zaawansowany,
  • C2 – biegły.

Czas trwania kursu 60 godzin. Kursy realizowane w ok. 12 osobowych grupach.

Uczestnik kursu uzyska kwalifikacje językowe potwierdzone odpowiednim CERTYFIKATEM.

Kursy kierowane są tylko i wyłącznie do studentów OSW.

Rekrutacja na kurs od 29.06.2023 r. do 05.07.2023 r.

Kursy będą uruchamiane po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych na dany kurs. Planowany okres realizacji Kursu od 15.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

Liczba miejsc ograniczona.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy dostarczyć do Biura projektu  (ul. Jagiellońska 59, pokój 213) lub Dziekanatu komplet dokumentów:

Niekompletne zgłoszenia będą pozostawać bez rozpatrzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (tel. 534764928) z pracownikami biura projektów.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content