Akademickie Liceum Ogólnoształcące

Od 1 września 2024 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” w Kętrzynie oraz II Prywatne Liceum Ogólnokształcące wejdą w struktury Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Jest to dla nas duże wyzwanie, gdyż obie placówki cieszą się renomą w środowisku, a wysoką jakość kształcenia potwierdzają ogólnopolskie i regionalne rankingi oraz 100% zdawalność na egzaminach maturalnych.

Pod skrzydłami zaangażowanych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli uczniowie mogą rozwijać zainteresowań, pasje oraz mają pole do samorozwoju i autoekspresji. Owocuje to wysokimi wynikami w nauce, licznymi laureatami olimpiad oraz absolwentami podejmującymi studia na prestiżowych uczelniach polskich i zagranicznych.

To wysoko postawiona poprzeczka dla Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, która od 1 września 2024 r. stanie się organem prowadzącym obu szkół. Jesteśmy dumni, że będziemy mieli możliwość wspierania rozwoju kętrzyńskiej młodzieży wprowadzając akademicki charakter liceum.

II Prywatne Liceum Ogólnokształcące stanie się unikatowym na skalę regionu Akademickim Liceum Ogólnokształcącym. Da to uczniom możliwość kontaktu z wykładowcami akademickimi oraz dostęp do głębszej wiedzy w wybranych dziedzinach. Podnosie też i tak wysoki poziom kształcenia oraz urozmaici ofertę edukacyjną.

Wczoraj (11.04.2024 r.) odbyło się pierwsze spotkanie władz uczelni z nauczycielami oraz rodzicami, informujące o planach i perspektywach dalszego rozwoju szkół oraz o nowych możliwościach, jakie pojawią się przed uczniami. Mamy nadzieję, że rozwialiśmy obawy i wątpliwości. Pamiętajmy, że każda zmiana otwiera drzwi do nowych możliwości i dostarcza nowej energii i motywacji do dalszego rozwoju i samodoskonalenia.

Wszystko z myślą o naszych dzieciach i młodzieży, aby byli jeszcze lepiej przygotowani do wejścia w świat dorosłych.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content