Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59, p. 104

tel. (89) 534-71-53, wew. 33, kom. 519-062-013, 533-456-255

Dziekan

dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW

e-mail: [email protected]

Prodziekan

dr Mariusz Wawrzyniak

Kontakt po uprzednim umówieniu

Barbara Jachimowska
Renata Marzec
mgr inż. Michalina Adamowicz
mgr Grażyna Pacewicz
 

Dni i godziny pracy w trakcie roku akademickiego:

 
poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 11:00 do 14:00
sobota: 8:00 do 15:00
niedziela: 8:00 do 12:00

tel. (89) 534-71-53, (89) 521-89-08 wew. 33
kom. 519-062-013, 533-456-255
e-mail: [email protected]

Wydział oferuje kształcenie o profilu praktycznym, dostosowane do trendów i potrzeb rynku pracy. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) i magisterskich (drugiego stopnia) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach kierunków:administracja, ekonomia, filologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarządzanie, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Posiadamy także szeroką ofertę studiów podyplomowych.

Nasza oferta edukacyjna jest dostosowana do potrzeb regionu Warmii i Mazur z uwzględnieniem zmian społecznych i gospodarczych zachodzących w wymiarze lokalnym oraz globalnym. Dzięki zawartym licznym porozumieniom o współpracy z podmiotami gospodarczymi umożliwiamy Studentom weryfikowanie uzyskanej wiedzy poprzez praktykę w środowisku społeczno-gospodarczym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, skupionymi w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych i Technicznych zapewnia:
– życzliwą i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną i administracyjną,
– wspomaganie zajęć w formie e-learningu,
– szerokie możliwości odbywania praktyk zawodowych,
– dostęp do szkoleń, kursów, warsztatów,
– szansę na realizację części programu studiów na innej uczelni krajowej lub zagranicznej (program Erasmus+),
– możliwość podjęcia aktywności w Samorządzie Studenckim,
– rozbudowany system pomocy materialnej, w tym: stypendia, zapomogi,
– możliwość rozwoju własnych zainteresowań w kołach naukowych,
– udział w cyklicznych wydarzeniach, których współorganizatorami są studenci,
– funkcjonalny budynek z dobrze wyposażoną biblioteką,
– liczne udogodnienia i wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością.

Kierownik: dr Stanisław Szmitka, prof. OSW

ekonomia

 • prof. dr hab.  Mykhailo Luchko
 • dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
 • dr Elżbieta Lorek
 • dr Anna Michalczyk
 • dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
 • dr Monika Kośko
 • dr Anna Suchorab

 

 • prof. dr hab. Wasyl Bilczak
 • dr Małgorzata Kobylińska
 • dr Zdzisław Rapacki
 • dr Marek Garbowski
 • dr Artur Wyszyński
 • dr Lesław Markowski
 • mgr Anna Andrejuk
 • mgr Dorota Kępka
 • mgr Joanna Stempińska
 • mgr Wojciech Sobina
 • mgr Łukasz Jędrzejczyk

zarządzanie

 • dr hab. Ryszard Walkowiak
 • dr Anna Suchorab

 

 • dr hab. Wojciech Kozłowski
 • dr Joanna Petrykowska
 • dr Agata Opalska-Kasprzak
 • dr Jarosław Skorwider-Namiotko
 • dr Grzegorz Szczubełek
 • mgr Katarzyna Czatrowska
 • mgr Krzysztof Rzepczyński

Kierownik: dr Mariusz Wawrzyniak

pedagogika

 • dr Agnieszka Górska, prof. OSW
 • dr Anna Prusik, prof. OSW
 • dr Dorota Bartnicka
 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
 • dr Mariusz Wawrzyniak
 • dr Adam Marzewski
 • prof. dr hab. Andrzej Olubiński
 • dr hab. Urszula Bartnikowska
 • dr Łucja Kabzińska
 • dr MariaTruszkowska
 • dr Jolanta Wójcik
 • dr Roman Sokulski
 • mgr Irena Mysakowska
 • mgr Monika Krupa
 • mgr Iwona Sieluk
 • mgr Anna Szatkowska
 • mgr Iwona Rudowska

filologia

Kierownik: mgr Barbara Grobelna

 • dr Judyta Filar-Pieczkowska
 • dr Natalia Bidasiuk
 • mgr Jeffrey Taylor
 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis
 • dr hab. Sławomir Studniarz
 • dr Monika Cichmińska
 • dr Katarzyna Cieplińska
 • dr Katarzyna Góra
 • dr Jakub Doliński
 • mgr Sebastian Szeluga
 • mgr Cezary Nowakowski
 • mgr Tomasz Fesnak

Kierownik: dr Dariusz Jurczak

 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
 • dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
 • dr Adam Dolny
 • dr Ireneusz Bembas

 

 • prof. dr hab. Wasyl Bilczak
 • dr hab. Waldemar Tomaszewski
 • dr Magdalena Baranowska
 • dr Katarzyna Piecha-Śmieszna
 • dr Anna Rolka
 • dr Janusz Bryk
 • dr Jakub Doliński
 • dr Robert Leonowicz
 • dr Jan Chojnowski
 • mgr Grażyna Zdanowska
 • mgr Michał Cupiał
 • mgr Tomasz Miroński

Kierownik: mgr inż. Marek Adamowicz

 • dr Anna Michalczyk
 • mgr inż. Adam Sandomierski
 • mgr inż. Grzegorz Olech
 • mgr Karol Krupa

 

 • dr inż. Stanisław Drozda
 • dr inż. Marcin Gabryel
 • dr inż. Krzysztof Jasiński
 • dr inż. Marcin Korytkowski
 • dr inż. Szymon Racewicz
 • dr Grzegorz Szczubełek
 • mgr Maria Bulińska
 • mgr inż. Paweł Olber
 • mgr inż. Karol Fąderski
 • mgr inż. Krystian Parciak

Aktualne wydarzenia

Archiwum wydarzeń

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content