Erasmus + dla studentów

Karta studenta Erasmusa

Erasmus+ Student Charter_PL

Wyjazdy na część studiów

W ramach Programu Erasmus+ możesz zrealizować część studiów (najczęściej jeden semestr) w zagranicznej uczelni partnerskiej. Dzięki podpisaniu porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement) zaliczenia zdobyte za granicą stanowią podstawę do zaliczenia semestru w uczelni macierzystej. Jeśli uzyskałeś prawo do stypendium naukowego (i/lub socjalnego) to na czas wyjazdu zachowujesz prawo do jego otrzymywania. Studentom wyjeżdżającym na studia zagraniczne przyznawane jest również miesięczne stypendium ze środków Programu Erasmus+.

Wyjazdy na praktyki zawodowe

W ramach Programu Erasmus+ realizowane są również wyjazdy na praktyki zawodowe w zagranicznych instytucjach partnerskich. Praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów osoby ubiegającej się o wyjazd. Istnieje możliwość zaliczenia wyjazdu na praktykę zagraniczną na poczet praktyki obowiązkowej wynikającej z toku studiów. Na czas praktyki studenci otrzymują miesięczne stypendium. Więcej informacji w zasadach realizacji wyjazdów na praktyki zawodowe w Programie Erasmus+.

 


Przykładowe źródła informacji o zagranicznych praktykach zawodowych:

http://erasmusintern.org/

http://www.e4s.co.uk/search/internship-jobs

http://www.internships.com/student

http://www.placement-uk.com/

http://www.workspaceeurope.sk/foreign-partners/what-we-offer/internships

http://www.uniin.org/index.php/un-internships-mainmenu-108/un-internship-in-austria-mainmenu-109

https://www.facebook.com/espauk

i inne.

 

Więcej informacji oraz pomoc w organizacji praktyki:

[email protected]
tel. 519-062-012


Bezpieczny wyjazd zagraniczny


 


Serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Ostrzeżenia dla podróżujących: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych;jsessionid=25DC05F72ED6282BE0D3FD758512FA5C.cmsap2p

 Polak zagranicą – aplikacja iPolak: http://www.msz.gov.pl/pl/ipolak

@PolakzaGranica: https://twitter.com/PolakZaGranica

 Praca i pobyt w UE: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/poradniki_i_informatory/praca_i_pobyt_w_ue/praca_i_pobyt_w_ue

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content