Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie SP

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów sportu i turystyki oraz trenerów wszystkich dyscyplin sportowych w zakresie żywienia, które zapewni uzyskanie korzystnych efektów zdrowotnych u ludzi uprawiających sport rekreacyjny oraz optymalne osiągnięcia w sporcie wyczynowym z jednoczesną minimalizacją niepożądanych skutków ubocznych, spowodowanych intensywnym wysiłkiem fizycznym.

Przedmioty:

 • Podstawy anatomii
 • Podstawy fizjologii wysiłku
 • Podstawy biomechaniki
 • Podstawy dietetyki
 • Fizjologia żywienia człowieka
 • Pedagogika zdrowia – wybrane zagadnienia
 • Psychologia żywienia
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Dietoterapia i psychodietetyka
 • Nowe trendy w żywieniu człowieka
 • Suplementacja w sporcie
 • Dietetyka w sporcie
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykład monograficzny i Praktyka zawodowa

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content