Zmarł dr inż. Jerzy Wojeński

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 77 lat, zmarł dr inż. Jerzy Wojeński. Wieloletni pracownik naszej uczelni, wspaniały wykładowca, który zawsze kierował się dobrem drugiego człowieka. Zaangażowany w budowę i rozwój Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie (obecnie OSW), Dziekan Wydziału Nauk Technicznych, członek Senatu, opiekun kół naukowych.

Dzięki serdeczności i życzliwości cieszył się nieustającą sympatią zarówno wśród swoich kolegów, jak i studentów. Całym swoim życiem zasłużył na szacunek wszystkich, którzy go znali. Pozostanie w naszej pamięci, jako wzór do naśladowania.
Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pana dra inż. Jerzego Wojeńskiego wyrazy żalu i współczucia w imieniu całej społeczności akademickiej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej składa Rektor dr Agnieszka Górska, prof. OSW

 

Msza Święta żałobna odbędzie się 29 września 2023 roku o godzinie 10:00 w kościele Św. Apostołów Piora i Pawła Warszawa – Pyry, po której nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Parafialny przy ul. Farbiarskiej.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content