Zarządzanie zasobami ludzkimi

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Zarządzania zasobami ludzkimi oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia pozwala zdobyć niezbędną wiedzę  i umiejętności z zakresu praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, kompetencji interpersonalnych, przywództwa i skutecznego motywowania. Absolwent zna prawo pracy i potrafi wykorzystywać techniki IT do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • agencje pracy,
  • działy kadr,
  • działy human resource w urzędach i przedsiębiorstwach.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

  • specjalista ds. rekrutacji,
  • specjalista ds. kadr,
  • specjalista ds. szkoleń.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content