Zarządzanie zasobami ludzkimi SP

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania szkoleniami, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ochronie danych osobowych. Studia odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, na którym kapitał ludzki odgrywa coraz ważniejszą rolę jako czynnik rozwoju, zarówno na poziomie makro, jak i mikro.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych firmy odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym za zarządzanie szkoleniami, ocenę pracowniczą, motywowanie. Absolwent otrzyma również przygotowanie psychologiczne do pracy z ludźmi.

Przykładowe przedmioty:

  • Psychologia organizacji,
  • Rola działu HR w firmie,
  • Zarządzanie procesami szkoleniowymi,
  • Przywództwo i motywowanie,
  • IT w procesach zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Gospodarka oparta na wiedzy,
  • Dokumentacja pracownicza,
  • Prawo pracy i ochrona danych osobowych,
  • Komunikacja w zespole pracowniczym

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content