Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwalają pogłębić wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, metod projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent posiada nowoczesną i użyteczną wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudniania i organizacji pracy. Potrafił rozpoznać i rozwiązać złożone problemy zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobywa umiejętność sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego.

Przykładowe miejsca pracy

  • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw,
  • instytucje,
  • urzędy,
  • własna firma.

Przykładowe stanowiska

  • specjalista ds. kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi,
  • doradca personalny,
  • specjalista ds. rekrutacji pracowników,
  • specjalista ds. rozwoju zawodowego,
  • menedżer personalny,
  • właściciel własnej firmy.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content