Zarządzanie sprzedażą SP

Adresatami  studiów są: pracownicy działów sprzedaży, pracownicy biur handlowych i centrów obsługi klienta, wszyscy zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik sprzedaży

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu z metod i technik organizacji i zarządzania efektywną sprzedażą oraz przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.

Przedmioty;

Funkcjonowanie rynku i analiza konkurencji
Zarządzanie marką
Zarządzanie personelem sprzedaży
Przywództwo i menedżer sprzedaży  – warsztaty
Komunikacja i negocjacje
Zarządzanie procesami
Narzędzia i techniki sprzedaży
Strategie sprzedaży i organizacja procesu sprzedaży
Psychologiczne aspekty procesu sprzedaży
Prawne i etyczne aspekty procesu sprzedaży

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content