Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie SP

Adresatami studiów są; kadra zarządzająca/kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy odpowiedzialni za  logistykę w przedsiębiorstwie, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Absolwenci są przygotowani  do pracy w różnych typach przedsiębiorstwach:. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, oraz w komórkach  odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE .

Przedmioty;

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie jakością
 3. Podstawy logistyki
 4. Zarządzanie produkcją i usługami
 5. Logistyka produkcji
 6. Transport i spedycja
 7. Logistyka zaopatrzenia
 8. Logistyka dystrybucji
 9. Gospodarka magazynowa
 10. Towaroznawstwo, opakowalnictwo, przechowalnictwo
 11. Zarządzanie procesami
 12. Systemy IT w logistyce
 13. Prawo ubezpieczeniowe i transportowe
 14. Ładunkoznawstwo

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content