Zarządzanie kryzysowe SP

Studia są przeznaczone dla osób, których zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego. Absolwenci są wyposażeni w  wiedzę, umiejętności i kompetencje  z zakresu zarządzania kryzysowego, znają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania; rozumieją i stosują zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; znają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa; umieją rozwiązywać problemy zawodowe; potrafią przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Administracja publiczna
 • Wstęp do nauki o państwie i polityce
 • Wstęp do nauki o bezpieczeństwie
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Terroryzm i przestępczość zorganizowana
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Kierowanie zespołem

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content