Zarządzanie kryzysowe SP

Studia adresowane są do funkcjonariuszy zarządzania kryzysowego  i obrony  cywilnej zatrudnionych w przedsiębiorstwach, strukturach administracji miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej. Są doskonałą propozycją dla osób ubiegających się o pracę w wydziałach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego  i ochrony ludności oraz dla wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa. Przygotowują do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej na stanowiskach kierowniczych i średniej kadry zarządzającej w zakresie bezpieczeństwa. Zapoznają z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami w ujęciu krajowym i regionalnym. Przedstawiają metody diagnozowania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń w warunkach kryzysu i naruszenia integralności terytorialnej państwa, a szczególnie funkcjonowania naczelnych organów władzy, zagrożenia infrastruktury krytycznej i groźby użycia lub użycia siły militarnej. Zapoznają z zadaniami i strukturą zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczeblau miasta, województwa i państwa Przygotowują do kierowania zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji

Program studiów

 1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 2. System bezpieczeństwa i obrony Polski.
 3. Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.
 4. Media w sytuacjach kryzysowych.
 5. Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu.
 6. Logistyka sytuacji kryzysowych i Obrony Cywilnej.
 7. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 8. Edukacja dla bezpieczeństwa.
 9. Ratownictwo medyczne.
 10. Zagrożenia terrorystyczne.
 11. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.
 12. Centrum zarządzania kryzysowego – organizacja i zadania.
 13. Obrona Cywilna w warunkach kryzysu i wojny.
 14. Organizacje pozarządowe w edukacji dla bezpieczeństwa.
 15. Edukacja zdrowotna.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content