Zaproszenie


W dniach 23-25 listopada 2022 r. odbędzie się II Konferencja Naukowa “Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci profesora Piotra Lassa. W 2022 roku udział w konferencji jest bezpłatny, lecz wymagana jest rejestracja.

Zaproszenie_IVHS_EN
Zaproszenie_IVHS_PL

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Mamy nadzieję, że prezentacja realizowanych projektów badawczych pozwoli na dalszą integrację i nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami i klinikami doprowadzając do rozszerzenia współpracy pomiędzy studentami i naukowcami dyscypliny Nauki o Zdrowiu na arenie zarówno ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.

Konferencja będzie również doskonałą okazją do przedstawienia wyników przez młodych naukowców, doktorantów oraz studentów działających w kołach naukowych. Najlepsze prezentacje studentów i doktorantów zostaną nagrodzone. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej konferencji.

W 2022 roku konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym w budynku Atheneum Gedanense Novum (AGN) Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk + ONLINE.
Dodatkowe informacje i są dostępne na naszej stronie internetowej:
https://conference-ivhs.gumed.edu.pl/

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/anyS5r41mBejPX8P7

TERMIN REJESTRACJI I NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW: 10.11.2022

Streszczenia wykładów, wystąpień ustnych oraz posterów zostaną opublikowane w suplemencie czasopisma: European Journal of Translational and Clinical Medicine. Ponadto trzy najlepsze prace będą mogły być opublikowane w formie pełno tekstowej.

Konferencja odbywa się pod patronatem prof. dr hab. Marcina Gruchały, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jest współfinansowana z programu Doskonała Nauka Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Dr inż. Marta Jaskulak
Prof. dr hab. Katarzyna Zorena

W dniach 23-25 listopada 2022 r. odbędzie się II Konferencja Naukowa “Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci profesora Piotra Lassa. W 2022 roku udział w konferencji jest bezpłatny, lecz wymagana jest rejestracja.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Mamy nadzieję, że prezentacja realizowanych projektów badawczych pozwoli na dalszą integrację i nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami i klinikami doprowadzając do rozszerzenia współpracy pomiędzy studentami i naukowcami dyscypliny Nauki o Zdrowiu na arenie zarówno ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.

Konferencja będzie również doskonałą okazją do przedstawienia wyników przez młodych naukowców, doktorantów oraz studentów działających w kołach naukowych. Najlepsze prezentacje studentów i doktorantów zostaną nagrodzone. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej konferencji. 

W 2022 roku konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym w budynku Atheneum Gedanense Novum (AGN) Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk + ONLINE.Dodatkowe informacje i są dostępne na naszej stronie internetowej:
https://conference-ivhs.gumed.edu.pl/

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: 
https://forms.gle/anyS5r41mBejPX8P7

TERMIN REJESTRACJI I NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW: 10.11.2022  

Streszczenia wykładów, wystąpień ustnych oraz posterów zostaną opublikowane w suplemencie czasopisma: European Journal of Translational and Clinical Medicine. Ponadto trzy najlepsze prace będą mogły być opublikowane w formie pełno tekstowej. 

Konferencja odbywa się pod patronatem prof. dr hab. Marcina Gruchały, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jest współfinansowana z programu Doskonała Nauka Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

Serdecznie zapraszamy! 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji Dr inż. Marta JaskulakProf. dr hab. Katarzyna Zorena

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content