Zapraszamy na Forum Kół Naukowych!


Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie zaprasza na X Forum Kół Naukowych oraz I Międzynarodowe Forum Kół Naukowych, które odbędzie się w siedzibie naszej Uczelni, dnia 14 czerwca 2019 roku od godz. 16:00.

X Forum Kół Naukowych oraz I Międzynarodowe Forum Kół Naukowych będzie miejscem wymiany myśli i doświadczeń z zakresu badań naukowych oraz działalności w Kołach. Zapraszamy studentów – Uczestników Kół Naukowych wraz z Opiekunami Naukowymi oraz Promotorów prac dyplomowych do udziału w tym wydarzeniu.

 

X Forum Kół Naukowych I Międzynarodowe Forum Kół Naukowych
w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

14 czerwca 2019 r.

PROGRAM:

16:00  Przywitanie Uczestników X Forum Kół Naukowych i I Międzynarodowego Forum Kół Naukowych – Retor WSIiE TWP dr Agnieszka Górska

16:05-16:15 Emilia Morgiewicz, Tomasz Grzybek(WSIiE TWP, WZ Kętrzyn)
Innowacje w energetyce – energy harvesting, odzysk energii kinetycznej z ruchu np. pojazdów, wody (fale)

Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka

16:15-16:25 Barbara Nowakowska, Agnieszka Paprota  (WSIiE, WZ Kętrzyn)
Innowacje w polskim systemie oświaty przedstawione na podstawie gminnych szkół podstawowych. Wady i zalety wprowadzania nowych technologii w szkolnictwie (na podstawie badań – ankiet)

Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka

16:25-16:35  Beata Nowicka  (WSIiE TWP, WNS)
Innowacje zarządcze (kierownicze) we współczesnych przedsiębiorstwach  – MANAGEMENT INNOVATION

Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka

16:35-16:45 Adrian Sawicki  (WSIiE, WNS)
Park Technologiczny Olsztyn 

Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka

16:45-16:55 Paulina Kopińska, Kamila Staniszewska, Mateusz Ślusarski, Marek Wawryniewicz, Damian Sipowicz (WSIiE TWP, WNS)
Druk 3D. Jak to działa? 

Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka

16:55-17:05 Elena Bielova (Kaliningradzka Filia Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji)
Современные коммуникации и их влияние на личность человека / Nowoczesna komunikacja i jej wpływ na osobowość człowieka

Opiekun naukowy dr Anatolij Kibysh

17:05-17:15 Anna Aksiutova (Kaliningradzka Filia Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji)
Психология обмана / Psychologia oszustwa

Opiekun naukowy dr Anatolij Kibysh

17:15-17:25 Viktoriia Zhukova (Kaliningradzka Filia Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji)
Исследования Куршской косы / Badania Mierzei wiślanej

Opiekun naukowy dr Anatolij Kibysh

17:25-17:35 Alicja Zaborowska, Angelika Janiszewska  (WSIiE TWP, WZ Kętrzyn)
Administracja publiczna a bezpieczeństwo migrującej społeczności lokalnej pogranicza polsko – rosyjskiego

Koło Naukowe Administracji, opiekun naukowy dr Dariusz Jurczak 

17:35-17:45 Paulina Chyczewska (WSIiE TWP, WZ Kętrzyn)
Patologie w administracji

Koło Naukowe Administracji, opiekun naukowy dr Dariusz Jurczak 

17:45-17:55  Anna Puszkiewicz, Karolina Kopeć  (WSIiE TWP, WZ Kętrzyn)
Migracje młodego pokolenia regionu warmińsko – mazurskiego 

Koło Naukowe Administracji, opiekun naukowy dr Dariusz Jurczak 

17:55-18:05 Katarzyna Chodźko, Sylwia Bałdyga (WSIiE TWP,WNS)
Wpływ bezrobocia na wybór Szkoły Wyższej wśród absolwentów szkół średnich.

Koło Naukowe Administracji, opiekun naukowy dr Dariusz Jurczak 

18:05-18:15 Agnieszka Łukasiewicz, Marta Burzycka, Agnieszka Ostoja-Lniska (WSIiE, WNS)
Dziecko w świecie mediów elektronicznych – korzyści, problemy, zagrożenia

Koło Naukowe Pedagogów, opiekun naukowy dr Dorota Bartnicka

18:15-18:25 Agnieszka Ostoja-Lniska, Agnieszka Łukasiewicz, Wojciech Szmagliński (WSIiE, WNS)
Współpraca szkoły z rodzicami – szanse i możliwości

Koło Naukowe Pedagogów, opiekun naukowy dr Dorota Bartnicka

18:25 Dyskusja i podsumowanie – Moderator X Forum Kół Naukowych i I Międzynarodowego Forum Kół Naukowych dr Elżbieta Mudrak

Opiekunowie Kół Naukowych WSIiE TWP:

  • Koło Naukowe Ekonomistów – dr Stanisław Szmitka
  • Koło Naukowe Administracji – dr Dariusz Jurczak
  • Koło Naukowe Pedagogów – dr Dorota Bartnicka

Przedstawiciel z Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji:

  • dr Anatoly Kibysh

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content