Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach naukowych z dziedziny EKONOMIA


Kierownik Katedry na kierunku Ekonomia OSW w Olsztynie dr Stanisław Szmitka i kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu ZUNU w Tarnopolu Prof. dr hab. Mykhailo Luchko zapraszają wykładowców i studentów do aktywnego udziału w następujących Konferencjach Naukowych w ROKU AKADEMICKIM 2021/2022:

PLIK DO POBRANIA

KONFERENCJA NAUKOWA

„Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem”
II edycja

Konferencje odbędą się on-line na platformie ZOOM.
Język wystąpień – prezentacji: polski, ukraiński, angielski.
Termin zostaje ustalony po zamknięciu listy uczestników.
Zapisy trwają do 30 stycznia 2022r.
dr Stanisław Szmitka
tel. 509 588 068
email: [email protected]

 

KONFERENCJA NAUKOWA

„Polska – Ukraina: System podatkowy i sprawiedliwość społeczna: architektonika konfrontacji”

Konferencje odbędą się on-line na platformie ZOOM.
Język wystąpień – prezentacji: polski, ukraiński, angielski.
Termin zostaje ustalony po zamknięciu listy uczestników.
Zapisy trwają do 30 stycznia 2022r.
dr Stanisław Szmitka
tel. 509 588 068
email: [email protected]

 

PANEL DYSKUSYJNY

„Polska – Ukraina: audyt, aspekty lokalne i globalne”
II  edycja

Konferencje odbędą się on-line na platformie ZOOM.
Język wystąpień – prezentacji: polski, ukraiński, angielski.
Termin zostaje ustalony po zamknięciu listy uczestników.
Zapisy trwają do 30 stycznia 2022r.
dr Stanisław Szmitka
tel. 509 588 068
email: [email protected]

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content