Zamówienia publiczne SP

Celem studiów jest przekazanie odpowiedniego zakresu wiedzy oraz szerokiej praktyki w obszarze zamówień publicznych, przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie obsługi zamówień publicznych. Studia umożliwią pozyskanie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych na różnych etapach procesu przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych,

zdobycie i rozszerzenie wiedzy związanej z regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, wymianę doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych, nabycie i rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych i realizacji przedsięwzięć w oparciu o prawo zamówień publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z obsługą zamówień publicznych zarówno w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w podmiotach sektora prywatnego, ubiegających się o zamówienia publiczne.

Przykładowe przedmioty:

 • Elementy prawa cywilnego
 • Elementy prawa handlowego
 • System zamówień publicznych w Polsce
 • Zamówienia publiczne w praktyce
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne w UE
 • Środki ochrony prawnej w procedurze zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądowym
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Elektronizacja zamówień publicznych

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content