Zajęcia integracyjne „zielona klasa”

23 kwietnia 2023 r. studenci pedagogiki trzeciego roku studiów licencjackich na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie przygotowali i przeprowadzili zajęcia integracyjne w “zielonej klasie” w Czernikach. “Zielona klasa” jest częścią ścieżki edukacyjnej w Czernikach nad jeziorem Mój w gminie Kętrzyn. Zajęcia w Czernikach były podsumowaniem i zaliczeniem warsztatów integracyjnych, które zaplanował i przeprowadził dr Roman Sokulski. 

Gry i zabawy integracyjne zrealizowane przez studentów inspirowane były doświadczeniami uzyskanymi w trakcie warsztatów na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie oraz uwzględniały realia i założenia “zielonej szkoły”. Dopisała pogoda i entuzjazm studentów przyszłych pedagogów. Do zobaczenia na studiach II stopnia w Olsztynie. 

Poprzedni
Następny

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content