Zajęcia dla studentów

Przysposobienie biblioteczne

Zajęcia w wymiarze 2 godzin są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia.  Cele i zadania przedmiotu obejmują:
1.    Przygotowanie studentów do korzystania z uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego,
2.    Przygotowanie studentów do samodzielności w poszukiwaniu wiedzy niezbędnej w procesie studiowania,
3.    Wskazanie na różnorodność źródeł wiedzy i informacji i zasady korzystania, sposoby wyszukiwania literatury,
4.    Zapoznanie z innymi instytucjami w środowisku lokalnym, gromadzącymi i udostępniającymi dokumenty piśmiennicze.

Przysposobienie biblioteczne odbywa się w formie e-learningu

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content