Zachęcamy do udziału w badaniach!


Biuro projektów OSW realizuje badanie potrzeb szkoleniowych studentów OSW.

Celem badania jest przygotowanie oferty szkoleniowej dostosowanej do rzeczywistych potrzeb naszych studentów i wymagań rynku pracy.
Nasze badania są w całości wykonywane przez Internet, a udział w nich jest anonimowy.

Bardzo proszę o wypełnienie krótkiej ankiety w terminie do 16.12.2022 r.

Wydział Nauk o Zdrowiu

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_iql6Khu90eydXg_cIe1-n38hE7sWgtMh4PhXib7TsRURTNXQVNWMjlGWTk4WktTVERGV1VCREJVVy4u

 Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_iql6Khu90eydXg_cIe1-nMjBP7nrHJLg7bVTPp2kylUNlg0WEc3V1QwQUNHVjQxS1VYUUtDM1dCWS4u

 Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_iql6Khu90eydXg_cIe1-nMjBP7nrHJLg7bVTPp2kylUNlg0WEc3V1QwQUNHVjQxS1VYUUtDM1dCWS4u

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content