Z PM INTERNATIONAL na Ty. Jak zostać profesjonalnym networkerem?


Biuro Karier zaprasza na warsztaty prowadzone przez GABI KWIATKOWSKĄ – absolwentkę WSIiE TWP, nerworkerem przy PM, wieloletnim dyrektorem Banku Pekao SA – certyfikowanym unijnie, dyplomowanym przez Związek Banków Polskich.

CZAS i MIEJSCE
29 kwietnia 2018 r., godz. 11.20 – 12.50
ul. Jagiellońska 59, sala 15

PROGRAM

  • autoprezentacja,
  • network jako zawód przyszłości,
  • rozwój networkingu w Polsce,
  • działalność PM , jako przykład networkingu,
  • przedstawienie modelu biznesowego,
  • produkty i ich skuteczność.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content