XX Securyty Forum Kraków 2024

W Krakowie, w dniach 16-17 mata 2024 r. odbyła się konferencja XX Securyty Forum Kraków 2024. Naszą uczelnię reprezentowali dr Dariusz Jurczak, oraz studenci kierunku Administracja: Katarzyna Badurowicz, Jarosław Góral, Marta Jurgielewicz-Tkaczuk, Monika Koślarz oraz Marta Kamińska.
Podczas dwóch dni Konferencji, XX Security Forum eksperci i praktycy dzielili się wiedzą oraz doświadczeniem na temat współczesnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.
Tematyka skupiła się na bezpieczeństwie rozpatrywanym z punktu widzenia indywidualnego podmiotu bezpieczeństwa, instytucji oraz innych zbiorowych podmiotach bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo rozważane w różnych aspektach jest w obecnych czasach wyjątkowo ważnym tematem. Dlatego zależy nam, aby studenci kierunku Administracja (specjalność: bezpieczeństwo publiczne oraz zarzadzanie kryzysowe w administracji) mieli stały kontakt ze specjalistami z ośrodków naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.
Dziękujemy organizatorowi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” za stworzenie tak ciekawego forum wymiany myśli i doświadczeń.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content