XVII WARMIŃSKO-MAZURSKI DZIEŃ FIZJOTERAPII

Katedra Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu

zaprasza 27 maja 2023r. na

  XVII Warmińsko-Mazurski Dzień Fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

 TEMAT: Nowoczesne metody rehabilitacji pediatrycznej

MIEJSCE: OSW ul. Bydgoska 33, s.100E

Wydział Nauk o Zdrowiu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (OSW) od wielu lat organizuje coroczne konferencje naukowo-metodyczne w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych stosowanych w fizjoterapii. Tematami wiodącymi tych konferencji były problemy dotyczące metod i postępowania rehabilitacyjnego w leczeniu głównych zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa w takich jednostkach chorobowych jak: choroby układu krążenia, układu nerwowego, zagrożeń nowotworowych, chorobach metabolicznych. Na jednej z konferencji dyskutowano o metodach fizjoterapii wykorzystywanych w opiece geriatrycznej, tak potrzebnej w utrzymaniu wydolności i sprawności fizycznej tej populacji.

W dniu 27 maja 2023 roku odbędzie się konferencja XVII Warmińsko-Mazurski Dzień Fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. W ramach tej konferencji koncentrujemy uwagę na omówieniu problemów opieki rehabilitacji pediatrycznej.

Wczesne wychwycenie oznak deficytów morfologicznych czy fizjologicznych i odpowiednie działania profilaktyczne w pediatrii z wykorzystaniem znanych metod fizjoterapii pediatrycznej, zgodnie z zasadami EBM ( Evidense Base Medicine ) może przywrócić zdrowie dzieciom i zapewnić im dalszy prawidłowy rozwój. Wczesna interwencja fizjoterapii pediatrycznej w postaci stymulacji fizykalnej, ćwiczeń usprawniających, zgodnie z uznanymi w medycynie metodami rehabilitacji pediatrycznej, oraz informowanie rodziców o stanie zdrowia dziecka i metodach właściwej opieki nad nim może przywrócić mu zdrowie i łagodzić skutki wieloletniej niepełnosprawności. Informacja z badania lekarskiego chorego dziecka musi ustalić optymalny  obraz  ich   rozwoju psychofizycznego  i zobowiązać fizjoterapeutę pediatrycznego do jak najszybszego  rozpoczęcia postępowania rehabilitacji pediatrycznej.

Do podjęcia dyskusji o tych problemach w trakcie konferencji zapraszamy do OSW lekarzy, fizjoterapeutów pediatrycznych, pedagogów specjalnych oraz psychologów klinicznych pracujących na co dzień w obszarze pediatrii.

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Aleksander Ronikier – przewodniczący
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, UMwŁodzi
 • Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
 • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Trzaska
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski
 • Prof. dr hab. Bartosz Molik
 • Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM
 • Dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF
 • Assoc. Prof. PaedDr. Dagmar Pavlu CSc.,Charles University in Prague

Komitet organizacyjny:

 • Dr Anna Prusik, prof. OSW – przewodnicząca
 • Dr Mateusz Worobel
 • Mgr Joanna Beczyńska

Rejestracja uczestników on-line FORMULARZ REJESTRACYJNY

Opłata za udział w konferencji:

 • do końca kwietnia 175 zł
 • do 22 maja 200 zł
 • studenci OSW nieodpłatnie

Opłatę należy wnieść do 22 maja 2023 r. na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
73 1130 1189 0025 0161 5620 0003

Tytuł przelewu: XVIIW-MDF2023

Kontakt:

email: [email protected]
nr tel.   519 062 012

 

PROGRAM

 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:15 Otwarcie konferencji (sala 100 E) – dr Agnieszka Górska, prof. OSW, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
10:15-10:45 Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, Nowoczesne metody rehabilitacyjne różnych populacji
10:45-11:00 Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Trzaska, Przegląd możliwości rehabilitacji dziecięcej w znaczeniu ortopedycznym
11:00-11:30 Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, Wady postawy ciała – skąd się biorą, czy są groźne, jak je leczyć?

Afiliacja: Katedra Fizjoterapii, Szkoła Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:20 Dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF, mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko, dr Przemysław Kędra, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, Częstość występowania oraz czynniki ryzyka bólu kręgosłupa u dzieci i młodzieży

Afiliacje:

 dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF: Zakład Fizjoterapii Stosowanej, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM Katedra Fizjoterapii, Szkoła Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

 dr Przemysław Kędra: Zakład Sportów Wodnych i Zimowych, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko: Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

12:20-12:40 Dr Katarzyna Balewska-Juras, Wystepowanie rzadkich zespołów genetycznych u dzieci potrzebą nowych rozwiązań fizjoterapii
12:40-13:00 Mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko, dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, Wiedza fizjoterapeutów na temat diagnostyki i fizjoterapii dzieci z uogólnioną hipermobilnością stawów

Afiliacje:

 dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF: Zakład Fizjoterapii Stosowanej, Wydział Wychowania Fizycznego
i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM Katedra Fizjoterapii, Szkoła Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

 mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko: Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

13:00-13:45 WARSZTAT 1   Mgr Martyna Worobel, Pielęgnacja noworodka w systemie NDT BOBATH
WARSZTAT 2     Mgr Dominik Sitarski, Diagnostyka postawy ciała młodzieży
13:45-14:00 Prof. dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, Prof. dr hab. Aleksander Ronikier, Metody rehabilitacji pocovidowej

Afiliacje:

Prof. dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, Kierownik Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UMwŁodzi

14:00-14:20 Piotr Wójcik, dr Paulina Ewertowska, dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF, Assoc. Prof. Dagmar Pavlu CSc., dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, Diagnostyka i leczenie skoliozy idiopatycznej – ocena wiedzy fizjoterapeutów z Polski i Republiki Czeskiej (plakat)

Afiliacje:

Assoc. Prof. PaedDr. Dagmar Pavlu CSc., Faculty of Physical Education and Sport Charles University, Praga, Republika Czeska

 dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF, Zakład Fizjoterapii Stosowanej, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM Katedra Fizjoterapii, Szkoła Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

Piotr Wójcik Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie; Centrum Postawy Ciała w Olsztynie

 dr Paulina Ewertowska Wydział Kultury Fizycznej | Kierownik Pracowni Fizjoterapii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

14:20-14:40 Mgr Alicja Grydź, Korelacja wzorca oddechowego i dyfunkcji czaszkowo-żuchwowych u dzieci i młodzieży – przegląd lieratury

Afiliacja:

Mgr Alicja Grydź, Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa

14:40-15:00 Dyskusja

Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Aleksander Ronikier

15:00-15:45 WARSZTAT 3

mgr Alicja Grydź, mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko, dr hab. Dariusz Czaprowski,prof. UWM,

Korelacja postawy ciała, oddechu i stabilizacji u dzieci i młodzieży

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content