XVI Forum Security


W dniach 13-14 maja 2021 r., odbyło się w Krakowie XVI Forum Security.

W konferencji udział wziął kierownik katedry administracji dr Dariusz Jurczak. Forum poświęcone było problematyce bezpieczeństwa. Pomimo sytuacji pandemicznej konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie. Goście zagraniczni i część przedstawicieli z Polski uczestniczyli w konferencji on-line. Gościem honorowym wydarzenia był prof. J. Martin Ramirez  –  Przewodniczący CICA International, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w dziedzinie bezpieczeństwa. Po raz drugi już w konferencji – 2019, 2021; wziął udział przedstawiciel Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

Wystąpienie na konferencję zostało przygotowane we współpracy z przedstawicielką koła naukowego administracji Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, studentką II roku studiów magisterskich – kierunek administracja – Kamilą Dumkiewicz, która uczestniczyła w konferencji on-line. W Forum on-line wziął udział również doc. dr Anatolij Kibysh – kierownik Centrum Współpracy Polsko – Rosyjskiej Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt – Petersburgu – wykładowca naszej uczelni.

Dr Dariusz Jurczak wygłosił referat pt.” Wybrane problemy bezpieczeństwa
w pandemii koronawirusa na pograniczu polsko – rosyjskim”, afiliowany Olsztyńska Szkoła Wyższa. Materiał zostanie opublikowany w wydawnictwie uczelnianym Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEION” „Kultura Bezpieczeństwa”. Wystąpienie ze względu na tematykę spotkało się z dużym zainteresowaniem. Forum było okazją do wymiany licznych poglądów naukowych i zaprezentowania własnych obszarów badawczych.

dr Dariusz Jurczak

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content