XVI Forum Security


W dniach 13-14 maja 2021 r., odbyło się w Krakowie XVI Forum Security.

W konferencji udział wziął kierownik katedry administracji dr Dariusz Jurczak. Forum poświęcone było problematyce bezpieczeństwa. Pomimo sytuacji pandemicznej konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie. Goście zagraniczni i część przedstawicieli z Polski uczestniczyli w konferencji on-line. Gościem honorowym wydarzenia był prof. J. Martin Ramirez  –  Przewodniczący CICA International, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w dziedzinie bezpieczeństwa. Po raz drugi już w konferencji – 2019, 2021; wziął udział przedstawiciel Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

Wystąpienie na konferencję zostało przygotowane we współpracy z przedstawicielką koła naukowego administracji Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, studentką II roku studiów magisterskich – kierunek administracja – Kamilą Dumkiewicz, która uczestniczyła w konferencji on-line. W Forum on-line wziął udział również doc. dr Anatolij Kibysh – kierownik Centrum Współpracy Polsko – Rosyjskiej Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt – Petersburgu – wykładowca naszej uczelni.

Dr Dariusz Jurczak wygłosił referat pt.” Wybrane problemy bezpieczeństwa
w pandemii koronawirusa na pograniczu polsko – rosyjskim”, afiliowany Olsztyńska Szkoła Wyższa. Materiał zostanie opublikowany w wydawnictwie uczelnianym Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEION” „Kultura Bezpieczeństwa”. Wystąpienie ze względu na tematykę spotkało się z dużym zainteresowaniem. Forum było okazją do wymiany licznych poglądów naukowych i zaprezentowania własnych obszarów badawczych.

dr Dariusz Jurczak

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content