Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie SP

Studia skierowane są do właścicieli i pracowników firm zajmujących się lub planujących zajmować się sprzedażą, wykonywaniem i wdrażaniem systemów energetyki odnawialnej. Jest to także ciekawa propozycja dla osób fizycznych zainteresowanych wytwarzaniem energii na potrzeby własne i sprzedawaniem jej nadwyżek do publicznej sieci energetycznej.

Program studiów

Program studiów jest realizowany w formie ćwiczeń, laboratoriów i wykładów, obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu energetyki słoneczniej, wiatrowej, geotermalnej (w tym pompy ciepła) oraz przetwarzania biomasy. Wybrane zajęcia odbędą się na terenie obiektów rzeczywistych, takich jak elektrownie wodne czy fotowoltaiczne.

  1.     Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie
  2.     Podstawy fizyczne powstawania i przekazywania energii
  3.      Sensoryka, aktoryka i podstawy sterowania w instalacjach OZE
  4.     Konwersja energii słonecznej na energię cieplną
  5.     Konwersja energii słonecznej na energię elektryczną
  6.     Energetyka wodna
  7.     Energetyka wiatrowa
8.     Energetyka geotermalna i pompy ciepła  
9.     Energetyczne wykorzystanie biomasy  
10.  Energetyczne wykorzystanie biogazu  
11.  Magazynowanie energii cieplnej  
12.  Magazynowanie energii elektrycznej  
13.  Elektroenergetyka  
14.  Budownictwo energooszczędne  
15.  Podstawy prawa energetycznego  
16.  Zarządzanie i rachunek ekonomiczny w energetyce odnawialnej  

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content