Wykłady monograficzne (EN) dla studentów FIZJOTERAPII – 06.03.2021!


W związku z realizacją programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, zapraszam na cykl wykładów monograficznych realizowanych w języku angielskim. Czytaj więcej: Wykłady monograficzne (EN) dla studentów Fizjoterapii

06.03.2021
Professional self-governance of physiotherapists and their competences in the WCPT
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier

06.03.2021
PFPS – is it really a mystery? Different causes, different protocols.
Dr Ryszard Biernat

27.03.2021
Expanding the Role of Physiotherapy in England and in Sweden
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier

17.04.2021
Evaluation of Motor Skills and Patterns of Movements in Relation to the Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises for children with idiopathic scoliosis
Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

08.05.2021
Differences in physical activity among European 50+ populations
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content