Wykładowcy naszej Uczelni w Międzynarodowym Projekcie Badawczym


Dr Stanisław Szmitka i dr Robert Dmuchowski z Katedry Ekonomii naszej Uczelni zostali uczestnikami Międzynarodowego Projektu Badawczego Administracji Państwowej i Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnej, który dotyczy terenu województwa warmińsko – mazurskiego RP i obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Olsztyńska Szkoła Wyższa współpracuje w tym zakresie z Kaliningradzkim Oddziałem Państwowej Instytucji Szkolnictwa Wyższego Publicznego „St. Petersburg State Agricultural University” i jej strukturalnym Oddziałem Rosyjsko – Polskie Centrum Kultury. Nauka i Edukacja.

W/w wykładowcy realizują przedsięwzięcie w ramach Projektu Badawczego pn. ”Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz funkcjonowanie klastrów biznesowych”. Projekt jest realizowany w latach 2020-2021.

Kierownik projektu: dr Dariusz Jurczak Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie Kierownik Katedry Administracji

Z-ca kierownika projektu: doc. dr, prof. nadzwyczajny St. Petersburg State Agricultural University” Anatol Kibysh Dyrektor Rosyjsko – Polskiego Centrum Kultury Nauka i Edukacja

Документ_2021-03-18_213845

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content