Wykład otwarty Starosty Kętrzyńskiego

 

W sobotę 16 marca w Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie gościł Pan Starosta Kętrzyński dr Michał Kochanowski z wykładem otwartym na temat roli samorządu terytorialnego oraz zadań starostwa powiatowego. Pan Starosta nie tylko jest praktykiem w dziedzinie i doktorem z obszaru samorządu.

To cenne spotkanie zostało zainicjowane przez kierownika Akademii Samorządowca OSW dra Dariusza Jurczaka oraz dziekana wydziału dra Adama Dolnego. Poza studentami gościli na nim również wykładowcy naszej uczelni:  Dorota Bartnicka, Tomasz Miroński oraz Ireneusz Bembas i Krystyna Kutiak-Zakrzewska.

Dziękujemy Panu Staroście, że zechciał się podzielić z nami swoimi doświadczeniami i zapraszamy na kolejne spotkania!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content