Wykaz publikacji

Publikacje Wydawnictwa Uczelnianego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie w porządku chronologicznym od 1997 do 2019 roku.


 1. Nauczyciel wobec nowych sytuacji szkolnych, pod red. Elżbiety Łuczak, Olsztyn 1998. ISBN 83-87867-00-4.
 2. Łuczak Elżbieta, Narkomania a środowisko. Diagnoza, profilaktyka, percepcja, Olsztyn 1998. ISBN 83-87867-20-9.
 3. Karaś Stanisław, Pietraszek Teresa, Podstawy samokształcenia i kształcenia (poradnik dla studentów studiów dziennych i zaocznych),Olsztyn 1998. ISBN 83-87867-05-5.
 4. Kowalski Stanisław, Algebra liniowa (Skrypt dla studentów studiów dziennych i zaocznych),Olsztyn 1998. ISBN 83-87867-10-1.
 5. Borsuk Michaił, Dawidowicz Andrzej, Wykłady z analizy matematycznej. Skrypt dla studentów studiów dziennych i zaocznych, Olsztyn 1998. ISBN 83-87867-15-2.
 6. Miecznikowski Stanisław, Wybrane problemy integracji europejskiej. Skrypt dla studentów studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-25-X.
 7. Morozow Lew, Tradycyjna metoda i nowysymulacyjno-aproksymacyjny komputerowy program dla analizy statystycznej, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-40-3.
 8. Curulak Arkadiusz, Turbo Pascal 7.0. Opis standardowej biblioteki, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-45-4.
 9. Problemy ekonomiki transgranicznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Olsztyn 9-10 kwietnia 1999 r., red. nauk. Maria Dębniewska, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-30-6 10.
 10. Ferenc Mariusz, Repetytorium gramatyczne z języka angielskiego, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-50-0 11.
 11. Ferenc Mariusz, Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-65-9.
 12. Sklinsmont Wacław, Metody ilościowe i ich zastosowania, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-60-8.
 13. Pirjanowicz Wincenty, Wstęp do informatyki, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-75-6.
 14. Bilczak W. S., Zacharow W. F., Ekonomika regionalna, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-55-1.
 15. Zastosowanie matematyki w informatyce i ekonometrii. [Wieloaspektowość funkcji informatyki]. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Olsztyn 21-22 maja 1999 r., Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-35-7
 16. Łapiński Zbigniew, Wybrane problemy ochrony systemów komputerowych, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-70-5
 17. Dębniewska Maria, Bankowość. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 1999. ISBN 83-87867-85-3
 18. Kowalski Stanisław, Algebra liniowa. Skrypt dla studentów studiów dziennych i zaocznych, wyd. 2 popr. i uzup., 1999. ISBN 83-87867-80-2.
 19. Kwiatkowski Jan, Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki matematycznej, Olsztyn 2000. ISBN 83-87867-95-0
 20. Malec Marcin, The Dependence of the Inflows to Mutual Funds on Past Performance, Olsztyn 2000. ISBN 83-87867-90-X
 21. Dębniewska Maria, Bankowość. Wybrane zagadnienia, wyd. 2, Olsztyn 2000. ISBN 83-87867-85-3. 22
 22. Wielofunkcyjność zastosowań informatyki. Edukacyjna funkcja internetu. Materiały z Konferencji Naukowej Olsztyn 12. maja 2000 r., Olsztyn 2000. ISBN 83-87867-11-X.
 23. Rola i wpływ wyższej uczelni na rozwój społeczny i ekonomiczny regionu. Materiały z Konferencji Naukowej Olsztyn 26 maja 2000 r., Olsztyn 2000. ISBN 83-87867-06-3.
 24. Problemy ekonomiki transgranicznej. Materiały z konferencji Naukowej Kętrzyn, 27 maja 2000 r., Olsztyn 2000. ISBN 83-87867-16-0.
 25. Łaniec Danuta Janina, Człowiek ekonomiczny. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2000. ISBN 83-87867-01-2.
 26. Pirjanowicz Wincenty, Programowanie komputerów. Olsztyn 2001. ISBN 83-87867-21-7.
 27. Spychała Marian P., Prawo. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2001. ISBN 83-87867-26-8.
 28. Michalczyk Anna, Curulak Arkadiusz, Programowanie komputerów . Zadania, Olsztyn 2001. ISBN 83-87867-31-4.
 29. Walkowiak Ryszard, Wysocka Magdalena, Zarządzanie kadrami. Zeszyt ćwiczeń, Olsztyn 2001. ISBN83-87867-36-5.
 30. Od podstaw do zastosowań – edukacyjna funkcja internetu. Materiały z konferencji naukowej Olsztyn 4 czerwca 2001 r.,Olsztyn 2001. ISBN 83-87867-56-X.
 31. Wójcicki Ryszard, Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Olsztyn 2001. ISBN 83-87867-61-6.
 32. Malkowska Zofia, Krawczyńska Beata, Repetytorium leksykalno – gramatyczne z języka niemieckiego: kurs podstawowy, Olsztyn 2001. ISBN 83-87867-46-2.
 33. Krasowska Elżbieta, Bazy danych w przykładach, Olsztyn 2001. ISBN 83-87867-41-1.
 34. Grande Zbigniew, Kwiatkowski Jan, Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, Olsztyn 2001. ISBN 83-87867-51-9.
 35. Sołoma Luba, Wstęp do historii filozofii, Olsztyn 2002. ISBN 83-87867-71-3.
 36. Edukacja a problemy integracji europejskiej – studenci i ich uczelnie na drodze do Unii, Olsztyn 2002. ISBN 83-87867-81-0.
 37. Kabzińska Łucja, Uczelnia – studenci – studiowanie, Olsztyn 2002. ISBN 83-87867-76-4.
 38. Kuberska–Przekwas Krystyna, z psychologią na co dzień (wybrane zagadnienia z psychologii), Olsztyn 2002. ISBN 83-87867-86-1.
 39. Bilczak V. S., Cross- border economics, Olsztyn 2002. ISBN 83-87867-66-7.
 40. Strategia rozwoju współpracy przygranicznej województwa warmińsko-mazurskiego w kontekście integracji z Unią Europejską. Wybrane problemy, Olsztyn 2002. ISBN 83-87867-91-8.
 41. Wokół socjologii polityki Maxa Webera, praca zbiorowa pod red. Pawła Woronieckiego i Cezarego Olbromskiego, Olsztyn 2003. ISBN 83-87867-96-9.
 42. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane problemy, Olsztyn 2003. ISBN 83-87867-02-0.
 43. Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, praca zbiorowa pod red. Mariana Kempnego i Grażyny Woronieckiej, Olsztyn 2003. ISBN 83-87867-07-1.
 44. Nalaskowski Stanisław, Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2004. ISBN 83-87867-17-9.
 45. Rudkowski Sergej, Basic course of English information technology, Olsztyn 2004. ISBN83-87867-12-8.
 46. Błajet Piort, Ciało w kulturze współczesnej. Wątki socjopedagogiczne, Olsztyn 2005. ISBN 83-87867-22-5.
 47. Wybrane zagadnienia z ekonometrii, praca zbiorowa pod red. Magdaleny Osińskiej, Olsztyn 2005. ISBN83-87867-27-6.
 48. Kustra Czesław, Działalność edukacyjna Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” w latach 1898-1949, Olsztyn 2005. ISBN 83-8786732-2.
 49. Petrykowski Piotr, Społeczno-kulturowe aspekty podstaw wychowania, Olsztyn 2005. ISBN 83-87867-37-3.
 50. Przewodnik po pracach licencjackich napisanych przez studentów na kierunku Socjologia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w roku akademickim 2004/2005, oprac.Franciszek Mleczko i in., Olsztyn 2005. ISBN 83-87867-42-X.
 51. Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia – literatura – mistyka, red. Mieczysław Jagłowski, Dorota Sepczyńska, Olsztyn 2006. ISBN 83-60636-00-1.
 52. Natura, edukacja, kultura. Pedagogia źródeł, red. Beata Przyborowska. Toruń 2006. ISBN 83-231-1992-9.
 53. Kętrzyńskie Sympozja Pedagogiczne. Zeszyt Pierwszy, red. Beata Przyborowska, Olsztyn 2007. ISBN 83-87867-47-0.
 54. Grabowski Michał, Orzechowski Maciej, Zbiór zadań z architektury sieci komputerowych, Olsztyn 2007. ISBN 978-83-87867-52-2.
 55. Rychły-Lipińska Anna Danuta, System zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej, Olsztyn 2007. ISBN 978-83-87867-54-6.
 56. Nyklewicz Krzysztof, Segmentacja rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Olsztyn 2007. ISBN 978-83-87867-53-9
 57. Przewodnik po pracach magisterskich i licencjackich napisanych przez studentów na kierunku Informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Ekonomii WSIiE TWP w Olsztynie w roku akademickim 2005/2006, oprac. Jan Kwiatkowski i in., Olsztyn 2007. ISBN 978-83-87867-553
 58. Rocznik Naukowy WSIiE TWP: Informatyka, Informatyka i Ekonometria, nr 1/2007, Olsztyn 2007. ISBN 978-83-87867-56-0
 59. Rocznik Naukowy WSIiE TWP: Socjologia, Pedagogika, nr 1/2007, Olsztyn 2007. ISBN 978-83-87867-57-7
 60. Nalaskowski Filip, Ubóstwo a wykluczenie z kultury jako problem dla edukacji, 2007. ISBN 978-83-87867-59-1
 61. Malec Teresa Czesława, Rodzina i oświata jako podstawowe czynniki procesów integracyjnych społeczeństwa Warmii i Mazur w latach 1945-1956, Olsztyn 2007. ISBN978-83-87867-58-4
 62. Przyborowska Beata, Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu, Olsztyn 2007. ISBN 978-83-87867-60-7
 63. Łukow Walery, Problemy wychowania w społeczeństwie globalnym, Olsztyn 2007. ISBN 978-83-87867-61-4
 64. Wybrane problemy globalizacji, red. Walery Łukow, Olsztyn 2008. ISBN 978-83-87867-62-4
 65. Śliwka Renata, Kobiety Warmii i Mazur o swojej tożsamości. Trudna przeszłość a codzienność, Olsztyn 2008. ISBN 83-87867-63-2
 66. Sosnowski Adam, Tożsamość regionalna, narodowa, Europejska – poziomy współczesnej identyfikacji społecznej Polaków. Spojrzenie socjologa, Olsztyn 2008. ISBN 978-83-87867-64-0
 67. Rocznik Naukowy WSIiE TWP: Ekonomia, nr 1,Olsztyn 2008. ISBN 978-83-87867-65-9
 68. Rocznik Naukowy WSIiE TWP: Informatyka, Informatyka i Ekonometria, nr 2, Olsztyn 2008.
 69. Rocznik Naukowy WSIiE TWP: Socjologia, Pedagogika, nr 2, Olsztyn 2008.
 70. Współczesne trendy w ekonometrii, red. nauk. Zygmunt Zieliński, Olsztyn 2008. ISBN978-83-87867-67-6
 71. Mleczko Franciszek W., Cywilizacja podarków. Róże i łapówki, Olsztyn 2008. ISBN 978-83-87867-66-9
 72. Pawlus Tadeusz, Filozofia społeczna. Zarys podstawowych zagadnień, Olsztyn 2009. ISBN 978-3-87867-68-3
 73. Jurczak Dariusz, Nielegalna migracja cudzoziemców na pograniczu polsko-niemieckim 1996-2000 (studium socjologiczne), Olsztyn 2009. ISBN 978-83-87867-69-0
 74. Rocznik Naukowy WSIiE TWP: Ekonomia, nr 2, Olsztyn 2009.
 75. Rocznik Naukowy WSIiE TWP: Informatyka, Informatyka i Ekonometria, nr 3, Olsztyn 2009.
 76. Rocznik Naukowy WSIiE TWP: Socjologia, Pedagogika, nr 3, Olsztyn 2009.
 77. Korzeniewska Aleksandra H., Oczekiwania osób starszych w aspekcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie działającego pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Olsztyn 2009. ISBN 978-83-87867-70-6
 78. Michalczyk Anna, Metoda Case-Based Reasoning w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem w firmach windykacyjnych, Olsztyn 2010. ISBN 978-83-87867-71-3
 79. Mysłek Wiesław, Etyka zawodowa. Uwarunkowania, konteksty, zastosowania, Olsztyn 2010. ISBN 978-83-87867-72-0
 80. Sosnowski Adam, Postawy studentów wobec współczesnego świata, Olsztyn 2010. ISBN 978-83-87867-73-7
 81. Tepeщyk Г. B., Cидopeнko B. K., Ocнoви пeдaгoгичних дocлиджeнь, Olsztyn 2010. ISBN 978-83-87867-74-4
 82. Nalaskowski Aleksander, Pedagogiczny zapis dekady, Olsztyn 2010. ISBN 978-83-87867-75-1
 83. 13 lat Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP. Refleksje, wspomnienia, przyczynki, red. Teresa Cz. Malec, Olsztyn 2010. ISBN 978-83-87867-77-5
 84. Malec Teresz Cz., Popołudniowe rozmowy z Kanclerzem WSIiE TWP, rozmawia Marek Książek, Olsztyn 2010. ISBN978-83-87867-76-8
 85. Roczniki Naukowe WSIiE TWP, seria A, Nauki Społeczne, nr 1-2/2010, red. Tadeusz Pilch, Olsztyn 2010.
 86. Roczniki Naukowe WSIiE TWP, seria B, Nauki Ekonomiczne i Informatyka, nr 1-2/2010, red. Andrzej Szałas, Olsztyn 2010.
 87. Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku, red. Michał Strzelecki, Olsztyn 2012. ISBN 978-83-87867-78-2
 88. Stryjewski Tomasz, Symulacje modeli ekonometrycznych w zastosowaniach mikroekonomicznych, Olsztyn 2012. ISBN 978-83-87867-79-9
 89. Absolwenci. 15 lat Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Olsztyn 2012. ISBN 978-83-87867-80-5
 90. Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne red. nauk. Wiesława Olkowska, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-82-9.
 91. Metody i zastosowania ekonometrii współczesnej, red. Monika Kośko, Olsztyn 2013 , ISBN 978-83-87867-84-3.
 92. Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, red. Aldona Małyska i Elżbieta Mudrak, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-83-6.
 93. Anna Prusik, Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-88-1.
 94. Czas przemian. Społeczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji, pod red. Adama Sosnowskiego, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-87-4.
 95. Uwarunkowania i czynniki w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne, red. nauk. Wiesława Olkowska, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-92-8.
 96. Społeczeństwo obywatelskie. Wybrane aspekty jego tworzenia (kontekst historyczny i współczesny), red. nauk. Łucja Kabzińska, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-89-9.
 97. Idee korczakowskie w perspektywie współczesnych nauk o wychowaniu i aktualnych wyzwań społecznych, red. Łucja Kabzińska, Anna Prusik, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-93-5.
 98. Dmuchowski Robert, Stanisław Szmitka, Znaczenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w rozwoju regionu, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-87867-94-2.
 99. Podziały w życiu społecznym. Konflikty społeczne i ekonomiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. Adam Sosnowski, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-87867-97-3.
 100. Problemy kultury konsumpcyjnej z perspektywy regionalnej, red. Justyna Byczkowska-Ślęzak, Elżbieta Kaczyńska, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-87867-98-0.
 101. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw i instytucji. Aspekty globalne i lokalne, red. nauk. Tomasz Wójtowicz, Olsztyn 2015. ISBN 978-83-65376-00-8.
 102. Pawlus Tadeusz, Współczesne koncepcje etyki, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-65376-01-5.
 103. Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania, red. Anna Prusik, Łucja Kabzińska, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-87867-99-7.
 104. Dylematy współczesności w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, red. Agnieszka Górska, Michał Strzelecki, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-65376-02-2.
 105. Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989 roku, red. Michał Strzelecki, Waldemar Zubrzycki, Dariusz Jurczak, Olsztyn 2016, ISBN978-83-65376-03-9.
 106. Adam Sosnowski, Wyznaczniki przemian życia społecznego. Zmiana społeczna – konflikt społeczny – stereotypy – tożsamość – transformacja – lokalność – młodzież, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-65376-04-6.
 107. Uczniowie na drogach Warmii i Mazur. Narodziny nierówności, red. Tadeusz Pilch, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-65376-06-3.
 108. Gałęziowska Małgorzata, Tożsamość organizacyjna mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-65376-06-0.
 109. Od konfliktów lokalnych po globalny terroryzm, red. Waldemar Zubrzycki, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-65376-07-7.
 110. Żandarmeria Wojskowa w operacjach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa NATO, red. Waldemar Zubrzycki, Mirosław Rozmus, Aleksander Babiński, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-65376-08-4.
 111. Monika Staszewicz, Ideologie edukacyjne wobec ludzkiej cielesności i seksualności, Olsztyn 2018, ISBN 978-83-65376-10-7
 112. Dariusz Jurczak, Bezpieczeństwo w życiu społecznym na pograniczu polsko-rosyjskim, Olsztyn 2019, ISBN978-83-65376-11-4
 113. Zagrożenia człowieka. Między pesymizmem a nadzieją, red. Agnieszka Górska, Monika Staszewicz, Olsztyn 2019, ISBN 978-83-65376-12-1

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content