Wyjazd w ramach Programu ERASMUS + Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt w Niemczech


W dniach 8-12 października 2018r. w ramach programu ERASMUS+  zrealizowany został wyjazd dydaktyczny do Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt w Niemczech. Naszą Uczelnię reprezentowały dr Agnieszka Górska, dr Anna Prusik, dr Monika Staszewicz.

Głównym celem wyjazdu była  wymiana kadry akademickiej w ramach dwustronnej współpracy między międzynarodowymi uczelniami partnerskimi. Wartością dodaną wyjazdu było nabycie wiedzy  na temat struktury i oferty edukacyjnej uczelni partnerskiej, jej zaplecza naukowego, a także poszerzenie kompetencji w oparciu o dobre praktyki, zgodnie z zasadą uczenia się przez całe życie. Wyjazdowi towarzyszyły  także spotkania sprzyjające doskonaleniu umiejętności i nawiązywaniu kontaktów zawodowych, podczas których omawiane były między innymi zagadnienia dotyczące umiędzynarodowienia uczelni, współpracy dydaktyczno-naukowej, a także możliwości wspólnej realizacji projektów unijnych. Dyskusje w ramach spotkań  formalnych i nieformalnych zachęcały do wymiany doświadczeń,  poruszały kwestie w zakresie funkcjonowania uczelni oraz możliwości zdobywania doświadczenia międzynarodowego.

A.P.

Galeria

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content